Högskolan på Gotland

Ny professor i kulturvård vid Högskolan på Gotland

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:13 CEST

Rektor Jörgen Tholin har befordrat teknologie doktor Tor Broström till professor i kulturvård vid Högskolan på Gotland. Tor Broström är verksam vid Institutionen för kultur, energi och miljö och han är även föreståndare för Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, CEK.

 

Tor Broström är uppväxt på Gotland och han tog en Bachelor of Science in Engineering från Princeton University 1980. Fyra år senare blev han teknologie licentiat vid Chalmers tekniska högskola och 1996 blev han teknologie doktor vid Kungliga tekniska högskolan. Han har varit anställd vid Högskolan på Gotland sedan 1998.

 

Tor Broströms forskning rör områdena energiteknik och kulturvård. Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (CEK) bedriver forskning, utveckling, utbildning och information om energieffektivisering och inomhusklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

CEK är en del av utvecklings- och forskningsprogrammet Spara och bevara. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

 

Tor Broström nås på tel 0498-29 99 22 eller e-post: tor.brostrom@hgo.se

 

Mer information om CEK finns på www.hgo.se/cek