Lunds universitet

Ny professur i hållbart byggande vid Lunds universitet

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 15:02 CEST

Går det att styra byggnadsutvecklingen så att den blir mer miljövänlig?
Vid Lunds universitet har en ny professur i hållbart byggande inrättats, den första i sitt slag.
Professuren, tillsammans med ett nytt forum som samlar forskare, kommun och näringsliv ska nu sätta fart på arbetet med att få Sverige att bygga hållbart.

Samhället står inför enorma utmaningar vad gäller klimatfrågan, och byggnadssektorn står för mer än en tredjedel av den totala energianvändningen och en stor andel av det totala utsläppet av klimatgaser i Sverige. EU:s och Sveriges miljömål innebär att utsläppen ska minska med 80 procent på 50 år.
– Vi kan nå väldigt långt i klimatfrågan om vi ser över byggnadsutvecklingen. Den nya professuren kommer att betyda väldigt mycket för det arbetet. Vi vet redan mycket om hur man kan förbättra byggnadsbranschen både tekniskt och ekonomiskt. Kunskapen om detta behöver spridas och policyer för detta behöver utvecklas, säger Thomas B Johansson som är chef för Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet.
Professuren i ämnet Byggande och byggnader i ett hållbarhetsperspektiv vid Lunds tekniska högskola har blivit möjlig genom en donation på 10 miljoner kronor från Svenska Hus företagen AB. Företaget har bland annat genomfört prisbelönta ombyggnadsprojekt i Landskrona.
– När vi arbetade i Landskrona såg vi att staden med sin belägenhet skulle kunna få en god utveckling trots vissa problem. Men vi förstod också att den utvecklingen inte skulle kunna ske utan att många goda krafter samverkade, säger Hans Eliasson, vd för Svenska Hus företagen AB.
Förutom en ny professur har ett nytt forum för hållbart byggande skapats. Det involverar, förutom forskare vid Lunds universitet, även Lunds och Landskronas kommuner samt Region Skåne. Det ska verka som idébank och stimulera kunskapsuppbyggnad genom bland annat föredrag och seminarier och i förlängningen nya forskningsprojekt inom området.
Att bygga hållbart innebär att bygga med energi- och klimatfrågor i bakhuvudet men dessutom ingår ekonomiska och sociala frågor.
Statsrådet Mona Sahlin medverkar som gäst vid en miljödag den 19 april där bland annat hållbarhetstankarna kring bostadsområden i Lund (Brunnshögsområdet) och Landskrona (Stationsområdet och Weibullsområdet) presenteras.


För mer information kontakta:
Thomas B Johansson, Chef för Internationella Miljöinstitutet på telefon: 0733-225700
Hans Eliasson, vd för Svenska Hus företagen AB på telefon: 0705-167717
Niklas Karlsson, kommunalråd i Landskrona på telefon: 0709-470328
Gunnar Jönsson, byggnadsnämndens ordförande, Lunds kommun på telefon: 0706-61 05 05
Mona Sahlins pressekreterare Cecilia Eklund på telefon: 0705-566 38 88


Anna Johansson
Informationsenheten
Lunds universitet
046-222 70 28