Tyska Turistbyrån AB

Ny prognos från DZT: fler än 121 miljoner utländska övernattningar möjliga år 2030

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 11:31 CET

Rådhuset i Hamburg. FOTO: Mike Corey/DZT

Tysklands incomingturism kommer fortsätta att växa kraftigt under de kommande åren. Fram till slutet av nästa årtionde är en ökning från dagens 67,8 miljoner (siffror för 2013) till 121,5 miljoner utländska övernattningar (ej camping) ett realistiskt resultat och det skulle innebära en tillväxt på knappt åttio procent.

Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), förklarar den starka utvecklingen:

– Våra analytiker har i enlighet med UNWTO:s beräkningsmodeller tagit fram siffror som talar för en fortsatt stark tillväxt år 2030. Baserat på en årlig tillväxt på 3,5 procent är 121,5 miljoner utländska övernattningar i Tyskland fullt möjliga.

Analys av olika uppgiftskällor

Prognosen bygger på nyckeltal (KPI – Key Performance Indicators) från ett flertal neutrala källor. Uppgifter om turismens utveckling i Tyskland under åren 1995 till 2012 utgivna av Statistisches Bundesamt vägde in i resultatet med en tredjedel och de resterande två tredjedelarna utgjordes av den europeiska övernattningsstatistiken för åren 2002 till 2012; prognoserna för världsturismen från UNWTO och WTTC; analyser av källmarknadernas ekonomiska utveckling samt en utvärdering av den kommersiella flygtrafiken utveckling på de utländska marknaderna.

Tysklands incoming definieras av den globala turismens utveckling

Med en förväntad tillväxttakt på 3,3 procent och en marknadsandel på cirka 73 procent år 2030 förblir Europa reselandet Tysklands viktigaste källmarknad för global turism under de kommande åren. Från de viktiga potentiella marknaderna i Sydostasien och Sydamerika samt Mellanöstern och Afrika förväntas en stark tillväxttakt och ökande marknadsandelar. De europeiska källmarknaderna kan tillsammans generera ett tillskott på 37,3 miljoner övernattningar och alla regioner har en tillväxtpotential. För marknaderna i USA, Asien och de arabiska golfstaterna är en ökning på 16,1 miljoner övernattningar möjlig, och prognosen motsvarar en marknadsandelsökning från 23,1 till 26,2 procent. Den största tillväxten förväntas från marknaderna i Kina (plus 3,2 miljoner övernattningar), de arabiska golfstaterna (plus 2 miljoner) och USA (plus 1,9 miljoner). BRIC-länderna har en tillväxtpotential på ytterligare 10,1 miljoner internationella övernattningar fram till år 2030.

Läs mer om reselandet Tyskland på www.germany.travel.

Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.