Stockholms Läns Landsting

Ny prognos om läkemedelsanvändningen: Medvetna läkemedelsval ger ökade resurser åt sjukvården

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 11:02 CEST

- Om sjukvården blir bättre på att välja läkemedel utifrån medicinsk säkerhet och kostnadseffektivitet så kan mer resurser användas till att öka kvaliteten i vården. Så säger experterna i Läksaks (Läkemedelssakkunniga) specialläkemedelsprojekt i en ny prognosrapport över användning och kostnader för läkemedel inom SLL2009-2010. Läkemedelskostnaderna förväntas öka med omkring 300 miljoner kronor per år fram till 2011 inom Stockholms län. Aktivt val av generika för läkemedel som normalt inte byts på apotek och ökad användning av Warfarin vid förmaksflimmer är två exempel på förbättringsförslag som rapporten ger.


Specialläkemedelsprojektets rapport kommenterar varje läkemedelsgrupp. Den är tänkt som ett hjälpmedel för sjukvården i Stockholm att få en god överblick över utvecklingen av nya behandlingar inom läkemedelsområdet ur medicinskt och ekonomiskt perspektiv.

- Prognosen visar att kvaliteten i läkemedelsanvändningen har förbättrats. Men inom sjukvården kan vi bli ännu bättre. Som exempel anser våra experter att ökad användning av Warfarin, med uppföljning enligt utarbetade riktlinjer, kraftigt minskar risken för invalidiserande komplikationer till förmaksflimmer, säger professor Lars-L. Gustafsson, ordförande i Läksak.

Viktiga utrymmen för kvalitetsförbättringar
Ett axplock av rapportens exempel på områden där förbättringar i användningen kan ske:

  • Välj ACE-hämmare i första hand framför antiotensinreceptorblockerare (ARB) vid hjärtsvikt och hypertoni - även vid nedsatt njurfunktion enligt Läksaks Kloka Råd. ARB är inte effektivare än ACE-hämmare men kostar 10-20 gånger så mycket.
  • Warfarinanvändningen som tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer bör öka enligt Läksaks Kloka Råd. Läkemedlet reducerar risken för TIA/stroke eller perifer emboli med 60-85 procent, jämfört enbart 20 procent med ASA.
  • Om förskrivarna aktivt väljer generika för läkemedel som inte byts på apoteken, skulle fler miljoner kunna sparas.
Läksaks specialläkemedelsprojekt tillkom för att ta ett samlat grepp kring specialläkemedel på grund av tillkomsten av nya viktiga behandlingsprinciper med en stadigt ökande andel av kostnaden för läkemedel i länet. Syftet är att både medicinskt och ekonomiskt säkerställa en rationell och effektiv läkemedelsanvändning. Specialläkemedelsprojektet drivs tillsammans med finansiären Hälso- och Sjukvårdsnämndens Förvaltning och sjukvården i Stockholm.

Rapporten i sin helhet återfinns på Janusinfo.se/Om oss/Specialläkemedelsprojektet/Prognosrapporter: http://www.janusinfo.se/imcms/10970

Kontaktpersoner:

Professor Lars-L. Gustafsson, ordförande Läksak, Läkemedelscentrum Stockholms läns landsting, Tel 070-6012614
Professor Mats Kalin, projektledare Specialläkemedelsprojektet, Karolinska Universitetssjukhuset, Tel 08-51775755, Mob. 070-4507753
Inger Dahlbom, t f informationsansvarig, Läkemedelscentrum Stockholms läns landsting, Tel 070-4840067

Läksak (Läkemedelssakkunniga) med dess expertgrupper och Stockholms läkemedelskommittéer har till främsta uppgift att främja en klok och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i länet. Detta sker bland annat genom Kloka Listan och Kloka Råd, som är stöd vid förskrivning och användning av läkemedel. Bakgrund kring rekommendationer och Råd finns på Janusinfo.se.