Sveriges Kommuner och Landsting

Ny programberedning för integration i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 15:12 CEST

Styrelserna för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har tillsatt en ny gemensam programberedning för integration i arbetslivet.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet är arbetsgivarorganisationer för landets kommuner och landsting som enligt sina kongressuppdrag bland annat ska verka för att hinder som försvårar för invandrare och flyktingar att komma in på arbetsmarknaden identifieras och undanröjs. Förbunden ska också verka för att personalen i kommunala verksamheter speglar mångfalden i befolkningens sammansättning. Den nya programberedningens uppdrag är att stärka och utveckla förbundens arbete för att främja mångfald och integrering i arbetslivet. Ordförande i den nya programberedningen är Hans Toll, landstingsråd för landstinget i Jönköpings län.

Ledamöter:

Hans Toll (s) Landstinget i Jönköpings län, ordförande

Arne Sandemo (m), landstinget i Uppsala län, vice ordförande

Kent Andersson (s), Malmö

Anders Lago (s), Södertälje

Rigmor Breidemalm (s), Landstinget Sörmland

Vivi-Ann Nilsson (s, Göteborg

Björn Grip (v), Landstinget Östergötland

Lars Hamrin (fp), Landstinget i Kalmar län

Hanke Joneklav (kd), Landstinget Västmanland

Eskil Johansson (c), Landstinget i Värmland

För mer information:

Britta Rundström, direktör, 08-452 79 06 eller 070-342 49 83
Annelie Löfqvist, direktör, 08-452 74 63 eller 070-319 74 63