Socialdepartementet

Ny proposition om en effektivare narkotika- och dopningslagstiftning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 12:29 CEST

- De nya så kallade nätdrogerna leder till missbruk, personskador och ibland slutar det så illa att unga personer dör. För att få snabbare och skarpare verktyg mot denna droghandel är det nödvändigt för myndigheterna att kunna agera både snabbare och kraftfullare. Genom en ny proposition som regeringen beslutat om ska polis och tull kunna beslagta preparat som man misstänker är farliga. Folkhälsoinstitutet och Läkemedelsverket ska också snabbt kunna beställa preparat från Internet för att skynda på narkotikaklassningen. Hittills har vi legat steget efter, men nu kan vi på allvar ta upp kampen mot nätdrogerna. I propositionen höjs också straffet för dopningsbrott och preparatet GBL narkotikaklassas. Det säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) i en kommentar.
Omhändertagande av misstänkt farliga substanser

I propositionen föreslås en ny lag om förstörande av vissa farliga substanser. En polisman eller tulltjänsteman som påträffar en misstänkt substans ska kunna omhänderta denna i avvaktan på åklagares beslut i frågan om förstörande. Syftet är att förhindra spridningen av farliga substanser som är på väg att klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara.

Myndigheter ges möjlighet att beställa misstänkta preparat
Själva bevakningen och utredningen av nya missbruksmedel som säljs måste också förbättras. Folkhälsoinstitutet behöver få en mer aktiv och offensiv roll. FHI får därför en förordningsreglerad rätt att köpa in varor som saluförs på bland annat Internet för att låta analysera dem i syfte att undersöka innehåll och aktiv substans. I den mån substanser faller inom Läkemedelsverkets ansvarsområde, gäller samma regelverk för Läkemedelsverket.

Höjt straff för dopningsbrott
I propositionen föreslås att straffmaximum för grovt dopningsbrott höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år. Användningen av dopningsmedel kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och sociala problem. Det finns ett nära samband mellan bruk av narkotika och bruk av dopningsmedel och skadeeffekterna är delvis desamma. Det finns ett samband mellan ökad aggressivitet, våldbenägenhet och dopningsmissbruk. Det är även väl känt att missbruk av dopningsmedel förekommer i kriminella kretsar. Det finns därmed all anledning att se allvarligt på missbruk av dopningsmedel.

Narkotikaklassning av GBL
Regeringen föreslår vidare att substanserna 1,4-butandiol och GBL narkotikaklassas men med en fortsatt reglerad möjlighet till hantering för industriella ändamål. Ett tillstånd att hantera GBL och 1,4-butandiol kommer att vara förenat med villkor om exempelvis förvaring, redovisning och kontroll. Lagändringarna föreslås träda ikraft 1 april 2011.

Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
070-509 50 65

Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig hos Maria Larsson
08-405 33 60