Stockholms konstnärliga högskola

Ny prorektor vid Danshögskolan

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 14:10 CET

Vid högskolestyrelsens sammanträde i dag fattades beslut om anställning av Johan Widén som ny prorektor. Han tillträder den 1 januari 2010. Titeln är gästprofessor i konst med prorektorsuppdrag.

– Johan Widén är en välmeriterad professor som med sina erfarenheter av forskarfrågor och utvecklingsarbete kommer att bidra till högskolans fortsatta utveckling. Han är dessutom en erfaren och intressant konstnär som kommer att ytterligare stärka Danshögskolans profil som konstnärlig högskola, säger Efva Lilja, rektor vid Danshögskolan.  

Johan Widéns arbetsområde vid Danshögskolan är som prorektor med särskilt ansvar för forskningsfrågor, internationalisering och kvalitetsarbete.

Johan Widén är fram till årsskiftet prorektor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där han sedan 2000 har arbetat som professor i fri konst. I sin professur har han både undervisat, handlett, bedrivit utvecklingsprojekt nationellt och internationellt samt arbetat för den konstnärliga forskningens utveckling bl.a. inom Vetenskapsrådet och i den arbetsgrupp vid utbildningsdepartementet som utarbetat underlag för både forskningsproposition och högskoleproposition beträffande konstnärlig forskarutbildning och forskning.  Johan Widén är också sedan 2008 extern ledamot i Danshögskolans KUFU nämnd. 

I Danshögskolans rekryteringsgrupp har följande personer ingått: styrelsens ordförande Lars Ekholm, styrelseledamoten Kjell Lindström, rektor Efva Lilja och förvaltningschef Annika Åkerblom.

För mer information
Efva Lilja, rektor vid Danshögskolan, tel 08-562 274 14
Lars Ekholm, styrelseordförande, tel 0734-22 22 15
Johan Widén, tel 070-750 40 07


Danshögskolan
Danshögskolan är Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus. Här ges rum och möjlighet för den som vill utbilda sig till dansare, cirkusartist, koreograf, danspedagog, inom dansterapi eller för den som redan har en profession i dans eller cirkus och vill fortbilda sig - allt i en dynamisk och nyskapande miljö i nära samverkan mellan konst och forskning. 2010 byter Danshögskolan namn till Dans och Cirkushögskolan. www.danshogskolan.se