WeMind AB

Ny psykologisk behandling för både psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 06:50 CET

Ny psykologisk behandling med fokus på både psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor

I Sverige har varannan kvinna och två av tre män i åldern 16-84 år problem med ohälsosamma matvanor, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet eller tobaksbruk. Sådana livsstilsproblem är riskfaktorer för folksjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Hos personer som lider av psykisk ohälsa i form av ångest eller depression är ohälsosamma levnadsvanor ännu vanligare, vilket för dem innebär en dubbel börda. 

I en pågående forskningsstudie på Karolinska Institutet som kallas ADDAPT utvecklas och testas en ny psykologisk behandling som fokuserar på både ångest eller depression och livsstil. Behandlingen integrerar kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI), två evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder som rekommenderas av Socialstyrelsen för att behandla psykisk ohälsa respektive förebygga livsstilssjukdomar. Att integrera KBT och MI med ett dubbelt fokus på både psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor har aldrig tidigare prövats och studien är således världsunik. Den nya behandlingen kommer att testas under 2014 med patienter på de öppenvårdspsykiatriska klinikerna WeMind och Capio Psykiatri Nackamottagningen i Stockholm. Forskningen finansieras av Socialstyrelsen och projektansvarig är Benjamin Bohman, med dr och leg psykolog vid Karolinska Institutet.

Läs mer om ADDAPT: www.addapt.se

Personer som är intresserade av att delta i studien som patienter kan söka sig till WeMind (www.wemind.se) eller Capio Psykiatri Nackamottagningen (www.capiopsykiatri.se).

Läs mer om Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder

Kontakt:

Benjamin Bohman, projektansvarig

Med dr, leg psykolog

E-post: benjamin.bohman@ki.se

Tel: 070-171 34 43