Sveriges Radio

Ny radioundersökning: Mycket stabilt lyssnande på Sveriges Radio

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:32 CEST

Lyssnandet på Sveriges Radio är mycket stabilt, visar den senaste lyssnarundersökningen från RUAB (Radioundersökningar AB).

Mer än halva befolkningen - 50,7 procent - väljer varje dag att lyssna på någon av Sveriges Radios kanaler. Samtidigt ökar lyssnandet på webbradio snabbt och mest ökar Sveriges Radios webbkanaler.

Sveriges Radios dygnsräckvidd i befolkningen 9-79 år (50,7 procent) är precis samma nivå som för ett år sedan. Om man istället jämför med närmats föregående period, andra kvartalet 2005, så har lyssnandet på Sveriges Radio under tredje kvartalet ökat något (+ 0,4). Den privata lokalradion har ökat med +1,3 procentenheter sedan ett år tillbaka, men minskar med -1,0 jämfört med närmast föregående mätning till 33,4 procent.

Fler kvinnor, färre män
SR-lyssnandet ökar bland kvinnorna och minskar något bland männen, vilket innebär att skillnaderna mellan kvinnors och mäns lyssnande är klart mindre än förra året. Samtidigt bör man notera att Sveriges Radio dagligen når 53,8 % av männen, medan räckvidden bland kvinnorna ligger på 47,6 %.

Sveriges Radios kanaler
11,6 % lyssnar på P1 under ett genomsnittligt dygn, vilket är klart fler än under våren och helt i nivå med de högsta nivåer som P1 nådde under 2004. Framförallt ökar P1-lyssnandet bland kvinnor. P1 är fortsatt största radiokanal i Stockholm med 14,7 procent.

P2 har varje dag 1,8 procent av befolkningen som lyssnare, vilket är en liten uppgång (+0,2) jämfört med för ett år sedan.

Under stora delar av 2004 och under första halvåret 2005 har P3-lyssnandet visat en tydligt uppåtgående trend. I den här mätningen når P3 10,6 procent av hela befolkningen mot 11,3 procent för ett år sedan. P3 är fortsatt starkast i målgruppen 20-34 år. P3 kan också notera en publikökning på helgerna.

Sveriges mest avlyssnade radiokanal, P4, behåller sin starka ställning hos publiken. Trots en ökande konkurrens om den vuxna målgruppen lyssnar 34,6 % av befolkningen en genomsnittlig dag på P4, vilket är precis samma nivå som för ett år sedan. I målgruppen 35-79 år når P4 varje dag hela 48,3 procent.

I Stockholm är P4 Radio Stockholm näst största kanal efter P1 med 12,3 procent. Radio Stockholms andra kanal i Stockholm, P5 Radio Stockholm 103,3 når 12,0 procent. I Göteborg är P4-lyssnandet 26,9 procent, samma som P4 i Malmöhusområdet.

Nästan en miljon lyssnar på webbradio
Webbradion ökar snabbt. I den senaste mätningen uppger 12,5 procent - eller 950 000 personer - att de lyssnat på någon webbradiokanal under den senaste veckan. Det är en ökning med +1,4 procent bara sedan föregående mätning, våren 2005.

Mest ökar lyssnandet på Sveriges Radios webbradiokanaler. Ökningen för SR är +2,0 procentenheter jämfört med föregående mätning, mot +1,1 för den privata lokalradion. Det innebär att Sveriges Radio har en veckoräckvidd på 7,9 procent för webbradio. Lyssnandet på webben är som högst i de yngre målgrupperna.

P3 (2,8 procent) och P4 (3,9) når flest på webben, men av de Sveriges Radio-kanaler som endast sänds via webben/digitalradio är P3 Star störst. P3 Star nästan fördubblar sin publik från andra till tredje kvartalet från 1,1 procent till 2,0 procent. Andra kanaler som inte finns på FM, men når sin publik via webben är P3 Rockster (1,6 procent), P3 Svea (1,5 procent) och SR Sverige (1,2 procent).


Tabell: Riket
Daglig räckvidd (H-N) i procent, 9-79 år, måndag-söndag.
Mätning 2005/IV jämfört med närmast föregående samt ett år tillbaka.


2005/IV 2005/III 2004/IV
Radio totalt 78,0 77,7 76,5
SR totalt 50,7 50,3 50,7
PLR 33,4 34,4 32,2
Närradio 2,3 2,2 2,5
P1 11,6 11,0 11,7
P2 1,8 1,7 1,6
P3 10,6 11,2 11,3
P4 34,6 34,5 34,6


RUABs undersökning 2005/IV för hela riket är genomförd under perioden 1/8-2/10 2005 och baseras på 16 580 intervjuer. För de lokala storstadsområdena är undersökningsperioden 4/4-12/6 samt 1/8-2/10. Räckvidd i procent anger hur många olika personer som hört minst fem minuter på en kanal under ett genomsnittligt dygn måndag t o m söndag.


Mer information:
Anders Held, Kommunikationschef SR
Tel: 08-784 5030