Aurorum Science Park

Ny räls kan spara miljontals ton CO2

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 13:31 CET

Under den idag påbörjade miljökonferensen i Durban Sydafrika är de höga koldiopxidutsläppen (CO2) den allt överskuggande frågan. De höga halterna CO2 leder till global uppvärmning och i många länder allt sämre livsmiljöer. I Luleå utvecklas sedan ett antal år  en ny järnvägsräls med utbytbar slitbana som drastiskt kan minska CO2 utsläppen vid rälsbyte. Det är företaget ReRail AB som i samarbete med Luleå tekniska universitet har tagit fram det nya rälskonceptet som halverar kostnaderna för rälsunderhåll och samtidigt minskar CO2 utsläppen  vid rälsbyte med över  90%.

Under några år har företaget ReRail AB i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och med ekonomiskt stöd från bl.a. Vinnova och Norrbottens Forskningsråd utvecklat en ny järnvägsräls. Idén bygger på att ersätta dagens räls med en två-delad dito. När rälsen skall bytas byts bara den yttre slitbanan vilken endast representerar 15% av den totala rälsvikten. Således återanvänds 85% av den gamla rälsen. Då den nya slitbanan består av ett betydligt hårdare material än dagens räls förväntas tvåkomponenträlsens slitbana få en fördubblad livslängd vilket ytterligare minskar CO2 utsläppen. Genom att ersätta dagens räls med tvåkomponenträls från ReRail skulle den årliga minskningen av CO2 utsläppen i Europa bli ca 4 miljoner ton. (Sveriges årliga totala CO2 utsläpp är ca 65 miljoner ton).

ReRail har under ett antal år testats hos TTCI (ett internationellt forskningscenter för järnvägsteknologi i Pueblo Colorado USA). De senaste testerna innebar en axel- last på 49 ton att jämföras med Europas högst belastade järnväg Malmbanan, där axel-lasten är 30 ton. Totala lasten under testet var ca 100 miljoner ton vilket motsvarar Malmbanans belastning under ca fem år. ReRail har dessutom uppmärksammats i ett forskningsarbete vid University of Cambridge under rubriken hållbar utveckling (Sustainable Materials - with both eyes open) där man påstår att ReRail är ett nytt intressant concept att minska den globala uppvärmningen.

ReRail innebär

  • Minskad miljöpåverkan
  • Minskad kostnad för rälsunderhåll
  • Ökad tillgänglighet p.g.a. minskat rälsunderhåll (t.ex ingen spårslipning)

 

 

För mera information kontakta
Rerail AB
Vd  Anders Sundgren
Tel 070 3076647