Världsnaturfonden WWF

Ny rapport: Den skogslevande järvstammen ökar

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 10:12 CET

Den skandinaviska järvstammen i skogen ökar i både storlek och utbredning. Det visar en ny rapport från Grimsö forskningsstation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. För 10 år sedan var observationer av järv utanför fjällen och fjällnära skogsområden mycket ovanligt.

Idag finns det en etablerad stam av järvar i skogslandskapet med föryngringar från Västerbotten ner till norra Dalarna. Sedan 2005 har observationer av järv även registrerats i mer sydliga län, som framförallt norra Värmland men även Örebro, Västmanland, Uppland och Stockholm.

– Att järven har etablerat sig utanför renskötselområdet är verkligen positivt säger Jens Persson, järvforskare Grimsö forskningsstation, SLU, och en av författarna till rapporten.

Inom renskötselområdet lever de skogslevande järvarna främst av ren- och älgkadaver och renar som järven själv dödat. I områden utan ren äter järven framförallt älg (kadaver och slaktrester). Men även skogsfågel, bäver, hare, rådjur och smågnagare ingår i järvens diet. Kadaver verkar vara födobasen för järvar i skogen.

– Järvar som lever utanför renskötselområdet skapar få – om ens några – konflikter och oftast är det inte någon som lägger märke till att de finns där, säger Tom Arnbom, rovdjursexpert på WWF

Rapporten slår fast att järven drar nytta av älg- och renkadaver som andra rovdjur har slagit.

– En viktig anledning till att järven spridit sig in i skogslandet är att stammen ökat i fjällområdena. Älg är en viktig födoresurs i hela skogslandet, och i områden med varg utnyttjar järven ofta vargdödade älgar, säger Malin Aronsson, doktorand på Grimsö forskningsstation, SLU, och författare till järvrapporten.

Förvaltningen av rovdjur i Sverige är relaterad till mål för stammarnas totala storlek. Därför är kunskapen om järvstammen utanför renskötselområdet viktig för den framtida förvaltningen av järvstammen inom renskötselområdet.

– Om antalet järvar ökar i skogslandskapet, kan man på lång sikt minska antalet järvar inom renskötselområdet och därmed minska problemen för rennäringen, menar Tom Arnbom.

För att få bättre kunskap om järvstammens status utanför renskötselområdet krävs personal som ges tid och resurser att inventera järv. En välorganiserad och intensivare insamling av spillning för DNA-analyser kan ge mer kunskap om järvstammens storlek och eventuell förekomst av föryngringar.

Järven är ett av de fyra stora rovdjuren som ökat i antal i Sverige under de senaste 30 åren. År 2011 registrerades 118 järvföryngringar i Sverige, varav 15 (13 procent) återfanns i skogslandet.

För frågor:
Tom Arnbom, rovdjursexpert WWF, 070-554 40 66

Malin Aronsson, doktorand Grimsö forskningsstation, SLU, 072-741 55 81
Jens Persson, forskare Grimsö forskningsstation, SLU, 070-635 36 05

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 0706 - 29 10 77