Ekologiska Lantbrukarna

​Ny rapport: Eko-jordbruk bidrar till åtta globala mål

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 06:59 CEST

Ekologiskt jordbruk bidrar till minst 8 av de 17 globala målen i Agenda 2030, visar en internationell rapport som släpps idag. När jordbruket ställs om till ekologiskt kan det till exempel motarbeta klimatförändringar och skydda den biologiska mångfalden.

Idag, på fyraårsdagen för FNs globala mål, lanseras släpps rapporten Organic agriculture and the sustainable development goals. Bakom rapporten står IFOAM, den globala paraplyorganisationen för ekologiskt jordbruk, som har givit University of Twente i uppdrag att analysera över 50 forskningsartiklar och flertalet rapporter från FN:s olika organ (IPBES, IPCC och FAO).

Rapporten visar att det ekologiska jordbruket bidrar till 8 av de 17 globala målen i Agenda 2030 inklusive några av de mest centrala målen, till exempel att bekämpa klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och säkra rent dricksvatten.

– Rapporten bekräftar att det ekologiska jordbruket är en del av lösningen på många av de stora utmaningar vår livsmedelsproduktion står inför. Tillsammans med andra eko-organisationer runt om i världen kommer vi att använda rapporten för att sprida kunskap om de möjligheter som en ökad omställning till ekologiskt innebär, säger Charlotte Bladh André på Organic Sweden.

Rapporten visar att:

  • ekologiska gårdar i genomsnitt har 50 procent högre artrikedom av växter och pollinerare. En tredjedel av all mat vi äter kommer från grödor som måste pollineras.
  • det ekologiska jordbruket reducerar sitt negativa avtryck på klimatet genom att avstå från fossilkrävande konstgödsel. Produktionen av konstgödsel står för hela 10 procent av jordbrukets växthusgasutsläpp.
  • ekologiska jordar har stor potential att binda koldioxid från atmosfären då de i genomsnitt innehåller en större andel kol.
  • ekologiska kretsloppsmetoder kan minska näringsläckaget och därigenom risken för övergödning och döda havsbottnar.
  • ekologiska lantbrukare bidrar till att skydda yt- och grundvattnet eftersom de inte använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. 

Studien kompletteras med exempel på lantbruksföretag från hela världen som ligger i framkant, däribland fyra ekologiska gårdar från Sverige; Biskophagens Odlingar i Skåne, Yttereneby Gård i Södermanland samt Hagby Gård och Hånsta Östergärde i Uppland.

– Vi har många duktiga ekobönder i Sverige! Hela 20 procent av jordbruksmarken i Sverige är i ekologisk produktion. Det bidrar mycket till de fina siffror för klimat och miljö som svenskt lantbruk som helhet kan visa upp, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna.

En av exempelgårdarna i rapporten är Hagby gård i Uppland där lantbrukaren Jozef Schimmel menar att de ekologiska jordbruksmetoderna känns som en självklar väg till hållbart producerad mat.
– På gården har vi en blandning av betesdjur och odling och på så sätt bidrar vi till biologisk mångfald och att binda växthusgaser. Jag kan stå för vårt sätt att odla och tycker egentligen att vi är klimathjältar, säger Jozef Schimmel.

Kontakt:
Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna, 0703809396
Charlotte Bladh-André, VD, Organic Sweden, mobil
Jozef Schimmel, ekbonde, Hagby Gård, 073 691 67 31
Michaël Wilde, Eosta, M: +31 (0)6 205 35 063

Om rapporten/Ladda ner rapporten:
Bakom rapporten står IFOAM Organics International – den globala paraplyorganisationen för ekologiskt jordbruk – och den holländska företaget Eosta, som har givit University of Twente i uppdrag att analysera forskningsläget och flertalet rapporter från FN:s olika organ (IPBES, IPCC och FAO). Sammanlagt har över 50 forskningsartiklar analyserats.

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseförening för ekologiska lantbrukare. Föreningen har funnits sedan 1985 och finns representerad i 19 distrikt i Sverige - från Skåne till Norrbotten. Vi sätter ekobönder och ekologisk mat i centrum och arbetar för politik, regler och en marknad som skapar produktionstrygghet.

Läs mer på www.ekolantbruk.se