Stiftelsen Håll Sverige Rent

Ny rapport: Förpackningar och plast vanligaste marina skräpet

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 14:43 CEST

Det marina skräpet kommer till stor del från enskilda konsumenter och består till största delen av förpackningar och plast såsom plastpåsar, flasklock och matförpackningar. Det visar en ny rapport från Håll Sverige Rent där skräpet längs tre stränder utmed västkusten analyserats.

Plast, förpackningar och engångsprodukter från enskilda konsumenter toppar listan över skräpet längs västkusten. Att det marina skräpet till så stor del kommer från privatpersoner är en konsekvens av vår tids konsumtions- och produktionsmönster. Hela 87 procent av skräpet från en strand utanför Göteborg kan exempelvis härledas direkt till privatpersoner.

– Vissa kuststräckor i Sverige ser ut som soptippar där det samlas skräp från när och fjärran. Det mesta av skräpet är sådant som vi människor använder i vår vardag, säger Jessica Ångström, marinbiolog på Håll Sverige Rent. Att skräpet hamnar i havet beror på faktorer som bristande infrastruktur och rutiner kring avfallshantering och renhållning både på land och till sjöss, men också att vi människor fortsätter att skräpa ned.

En plockanalys genomfördes av det skräp som samlades in vid Håll Sverige Rents aktion Kusträddarna i våras. Tre kubikmeter skräp analyserades (12 733 skräpföremål). Skräpet plockades vid tre områden utmed svenska kusten; Strömstad, Göteborg och Helsingborg.

Enligt plockanalysen består 87 procent av skräpet av plast som har varit på land innan det hamnade i havet, samt att skräpet i högre grad är knutet till oss som konsumenter än till industriell verksamhet. 68 procent av det analyserade skräpet utgörs av förpackningar, och 75 procent av skräpet är sådant som vi bara använt en enda gång.

Oidentifierbara plastbitar är också ett av de vanligaste skräpföremålen. Plasten bryts ned mycket långsamt, och 90 procent av plasten i haven uppskattas vara kvar där i 100 år eller mer. Med tiden bryts plasten ner till mindre och mindre bitar. I så små storlekar utgör de ett allvarligt hot mot djurlivet. Fåglar, fiskar och andra havslevande djur lider och dör.

Förutom att plast kan läcka giftiga tillsatser suger de minsta plastpartiklarna åt sig organiska miljögifter som plockas upp av filtrerande djur, exempelvis blåmusslor.

Rapporten ”Rapport från Kusträddarna: om skräpet på den svenska västkusten” finns att ladda ner på www.hsr.se.


Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Vår vision är ett skräpfritt Sverige.