Digidel 2013

Ny rapport från Åke Dahlberg visar: insatser för digital delaktighet är lönsamma

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2013 15:02 CEST

Kampanjen Digidel 2013 har låtit analysera de samhällsekonomiska effekterna av en ökad digital delaktighet. I den nysläppta rapporten ”Ekonomiska aspekter på ökad digital delaktighet hos befolkningen”, av Åke Dahlberg, framgår att en ökad användning av Internet ger enskilda personer tidsvinster och minskade kostnader för tjänster som redan används, te x post och bank. Men nätet gör det också lättare att hitta rätt inom sjukvård, utbildning och på arbetsmarknaden. Via näthandeln kan man också lättare hitta de billigaste produkterna.  

”Nu när samhället blir mer digitalt blir också insatserna för att få folk digitalt delaktiga mycket lönsamma” säger Christine Cars-Ingels, kanslichef på kampanjen Digidel 2013.

Myndigheter och företag får genom digitaliseringen tidsvinster och minskade transaktionskostnader. Kommunikationen med personer som använder nätet är i regel mycket billig och effektiv. För varje ny användare är de samhällsekonomiska intäkterna större än de individuella. De samhällsekonomiska kostnaderna för en ökad digital delaktighet består främst av enskildas kostnader för utrustning och lärande.

En uppmärksammad studie från Storbritannien beskriver nettoeffekten av förbättrade utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter, digitalisering av offentliga tjänster och av e-handel. De hamnar på runt 15 000 kr per peson som blir digital delaktig. Då är vinster från alla andra områden, t.ex. vård och omsorg, inte räknade.

”Digitaliseringen har gått så långt nu att vinsten med att en medborgare blir digital är betydande, för såväl myndigheter som medborgare. Ökad digital delaktighet har blivit en samhällsangelägenhet”, sammanfattar Christine Cars-Ingels.

Om Åke Dahlberg:

Åke Dahlberg är Fil.dr. i nationalekonomi, konsult sedan tio år tillbaka rörande samhällsekonomiska utvärderingar m.m. Tidigare bl.a. chef för Riksdagens revisorers kansli i 13 år, departementsråd på Arbetsmarknadsdepartementet och utredningschef på AMS.


Kampanjen Digidel verkar som ett nätverk för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster. Alla som gör en insats är välkomna med i kampanjen.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.