Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Ny rapport från CAN: Ökade priser på cannabis i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 09:00 CEST

CAN:s bevakning av gatupriserna visar att cannabisprodukter ökat i pris under de senaste 5–10 åren. Marijuanapriserna har ökat med ca 50 procent under de senaste tio åren. Gatupriserna för hasch har också stigit, men bara de senaste fem åren och uppgången är lägre, ca 25 procent. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2014”, som publiceras idag.

– Vi kan inte se motsvarande prisökningar för någon av de andra åtta narkotikasorter vi följer, tvärtom handlar det oftast om stillastående eller sjunkande priser, säger Ulf Guttormsson, utredare och rapportförfattare.

Vad prisökningen beror på är inte klarlagt. Tänkbara förklaringar är ökad kvalitet på preparaten eller en ökad efterfrågan. En annan förklaring kan vara att kostnaderna för produktion och distribution ökat. Även på grossistnivån märks en viss uppgång de senaste fem åren.

Hasch har ända sedan 1988 hört till en av de narkotikasorter som varit väl spridd över landet. I slutet av 1980-talet rapporterades marijuana jämförelsevis sällan men under de senaste 25 åren har även marijuana blivit en av de vanligare narkotikasorterna på marknaden. Amfetamin är den tredje mest spridda drogen och kostade 2014 bara en tredjedel av vad det kostade under slutet av 1980-talet.

– Priserna på hasch och marijuana var också högre i slutet av 1980-talet än vad de är idag, trots uppgången de senaste 5–10 åren, säger Ulf Guttormsson.

År 2014 låg gatupriset för amfetamin på omkring 250 kronor per gram, för hasch 100 kronor per gram och för marijuana 120 kronor per gram.

Om undersökningen

Sedan 1988 har CAN samlat in information om gatupriser på narkotika från poliser runt om i landet. Detta görs med en enkät som sänds ut till länspolismyndigheterna två gånger per år. För att öka jämförbarheten över tid görs en realprisjustering med hjälp av SCB:s Konsumentprisindex.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.