Cleantech Scandinavia

Ny rapport från Cleantech Scandinavia - visar på betydelsen av politiska visioner och långsiktiga styrmedel

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 07:02 CEST

Lund, 29 maj 2012

PRESSMEDDELANDE

Ny rapport från Cleantech Scandinavia - visar på betydelsen av politiska visioner och långsiktiga styrmedel

Cleantech Scandinavia har intervjuat 20 Nordiska entreprenörer som driver miljöteknikbolag och tio riskkapitalister som investerar i dem. I rapporten drar man ett antal slutsatser.

Politiska visioner har varit avgörande för att driva fram nya bolag

Signaler från politiskt håll har varit av avgörande betydelse för de intervjuade när man startat sitt företag. 12 av de intervjuade miljöteknikbolagen (60%) anger någon form av miljölagstiftning som motivation, de mest nämnda var långsiktigt visionära satsningar såsom EUs 20 - 20 - 20 mål.

75%  anger också att miljölagstiftning gynnar marknaden för deras produkt eller tjänst. 

Publika pengar är av stor betydelse för bolagens utveckling

En stor majoritet av de intervjuade företagen - 18 av 20 - har fått någon typ av statligt finansiellt stöd. Samtliga anser att detta varit mycket betydelsefullt för den initiala utvecklingen av bolaget, då det är ont om riskvilligt kapital till bolag i tidiga skeden. Bland de intervjuade fanns också ett flertal klagomål mot det offentliga stödsystemet – ansökningarna onödigt krångliga och kriterierna för att få stöd för komplicerade.

Regeringars plånböcker väger lätt hos investerare

De senaste åren har ett flertal satsningar på att subventionera gröna tekniker dragits tillbaka av regeringar i Europa. Detta har i praktiken lett till att investerare nu är skeptiska till den långsiktiga potentialen i bolag vars marknader bygger på denna typ av stöd. Bland de intervjuade investerarna fanns bred enighet i att för att skapa tilltro bland investerare i bolag ska lagstiftning för att styra marknader vara enkel att förstå och förutsägbar. Ett tydligt exempel kom från ett europeiskt riskkapitalbolag: ”A ban, now that you can build a market on”.

Alexander ”Bigge” Lidgren, grundare av Cleantech Scandinavia och medförfattare till rapporten kommenterar: ”Rapporten visar både på hur man lyckats och misslyckats med att få marknaden att fokusera på de utmaningar vi står inför. Vi hoppas att den kan vara till hjälp i en utökad diskussion kring hur man mest effektivt utformar framtida publika styrmedel”. 

- ENDS - 

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Founder and Chairman
bigge@cleantechscandinavia.com
+46 73 660 1007

Cleantech Scandinavia is a membership network of investors and affiliated cleantech professionals designed to provide cleantech knowledge, contacts and investment opportunities; be a coordinating voice to promote the Nordic cleantech sector, and drive cleantech innovation and growth in the Nordic countries. Cleantech Scandinavia offers its members a series of networking and pitching events, business intelligence research and reports including Nordic cleantech deal flow statistics, and holds a database of investment opportunities in the region.

www.cleantechscandinavia.com