Exportrådet

Ny rapport från Exportrådet: Sverige förlorar exportmarknadsandelar

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:21 CET

Sverige har de senaste tio åren tappat mer marknadsandelar av varuexporten än något annat västeuropeiskt land. I en ny rapport från Exportrådet framgår att Sveriges andel av 19 länders varuexport har minskat från 2,4 % till 2,1 %, ett tapp på 13 %. Däremot ligger Sverige i toppklass för tjänsteexporten vilket gör att marknadsandelsförlusterna för totalexporten mildras avsevärt.

Exportrådet har jämfört 19 viktiga länders exportmarknadsandelar mellan femårsperioderna 1996-2000 och 2001-2005. Rapporten omfattar 13 länder i Västeuropa samt USA, Kanada, Japan, Kina, Sydkorea och Australien.

Undersökningen visar att Sverige mellan de båda femårsperioderna tappat mer exportmarknadsandelar än något annat västeuropeiskt land. I värde tappade Sverige 13 % av sin andel av de 19 ländernas varuexport. Däremot ligger Sverige i toppklass för tjänsteexporten, vars andel ökade med 25 %. Därmed blir det totala resultatet ett tapp på uppskattningsvis kring 3-4 % av andelen.

Kina är som väntat den stora vinnaren med en fördubblad andel för varuexporten mellan perioderna. Kinas andel är på uppgående, så utfallet skulle bli ännu mer dramatiskt om man jämförde med bara 2005 i stället för perioden 2001-2005. I mindre skala har också Sydkorea haft stora exportframgångar. USA och Japan är stora förlorare såväl för varor som tjänster.

Det finns samtidigt västeuropeiska länder som vinner marknadsandelar. Tyskland som redan har starka positioner går fram. Irland, Österrike och Danmark har haft en framgångsrik utveckling för såväl varor som tjänster. Sveriges tapp är alltså ingen naturlag som beror på att vi är ett befolkningsmässigt litet land.

– Vad Sveriges tapp beror på kan vi bara spekulera i. Min bedömning är att vi inte har varit tillräckligt bra på att utveckla små och medelstora företag, jämfört med exempelvis Danmark och Österrike. Dessutom har många stora företag ökat sin produktion utomlands, säger Mauro Gozzo.

Resultatet i studien redovisas både totalt och uppdelat på 14 varubranscher och även för tjänstesektorn. Därmed täcks så gott som hela det svenska exportutbudet.

Läs rapporten i sin helhet på www.swedishtrade.se/press

För ytterligare information kontakta:

Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet, tel 0708-838528

Helena Olsson, informatör Exportrådet, tel 08-588 660 77, 0708-81 86 93

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 40 länder med 450 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 500 miljoner kronor.

Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press