Finansdepartementet

Ny rapport från finansdepartementet: Flytande växelkurs innebär osäkerhet

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 16:07 CEST

Finansdepartementet har idag publicerat en rapport som behandlar de finska och svenska erfarenheterna av växelkursen och konjunkturutvecklingen sedan början på 1990-talet.

Rapporten kommer fram till fem slutsatser:

· Rörliga växelkurser avviker ofta från sitt jämviktsvärde på kort och medellång sikt. Det kan ha negativa effekter på sysselsättningen och tillväxten.· Den svenska växelkursen har oftast följt BNP-utvecklingen procykliskt, istället för kontracykliskt· Den svenska räntan följer väldigt tydligt ECB:s ränta (även om den oftast är högre).· I jämförelse med Finland – som varit med i EMU från start – har Sverige haft en betydligt skakigare växelkursutveckling, i synnerhet un-der internationella kriser som Rysslandskrisen 1998 och 11september 2001.· Oavsett valutaregim krävs ett starkt finanspolitiskt ramverk för att föra framgångsrik ekonomisk politik

Följande kommentarer finns till rapporten:

Karin Rudebeck, statssekreterare:
– Rapporten visar att en flytande växelkurs för ett enskilt, litet land inte medfört de tydliga fördelar som ibland framförs i debatten, utan i stället medför stor osäkerhet. Om Sverige väljer att stå utanför de europeiska valutasamarbetet kommer vi även i fortsättningen att få leva med dessa osäkerheter, utan att ta del av de fördelar som en valutaunion skapar.

– Ett vanligt förekommande argument i den svenska EMU-debatten är att en flytande växelkurs i ett enskilt, litet land fungerar väl som konjunkturstabilisator, dvs. att växelkursen går ner i lågkonjunktur för att ge draghjälp åt ekonomin och förstärks i högkonjunktur för att motverka överhettning i ekonomin. Detta förefaller dock inte stämma om man studerar den svenska kronans utveckling de senaste åren. Kronan har under långa perioder istället följt konjunkturen procykliskt, dvs. att växelkursen förstärkt konjunkturen istället för att dämpa den.

– Den svenska räntan följer den europeiska centralbankens ränta väldigt tydligt, men har i genomsnitt legat högre. Orsaken till detta är dels att kapitalmarknaderna i Europa blir alltmer integrerade, men också att det för små länder är svårt att bedriva en, i realiteten, självständig penningpolitik.

Rapporten finns i sin helhet på www.finans.regeringen.se.

Eva Rosengren, pressekreterare
08-405 16 25, 070-657 08 95
Karin Rudebeck, statssekreterare
08-406 16 09
Jens Henriksson, statssekreterare
08-405 16 80