Folksam

Ny rapport från Folksam visar: Försäkringskassans pensionsprognos alltför optimistisk

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:04 CEST

En ny undersökning från Folksam visar att Försäkringskassans och PPM:s prognoser om den allmänna pensionen* är alltför optimistiska. Den allmänna pensionen för personer födda år 1940 är endast 59 procent av lönen - inte 65-68 procent som förutspåtts. För 70-talisterna innebär detta att pensionen i bästa fall kommer att bli hälften av lönen.

De äldsta generationerna som omfattas av det nya pensionssystemet har nu gått i pension. För första gången går det därmed att ta fram ett facit på hur väl Försäkringskassans och PPM:s prognoser har infriats. Folksam har därför gett SCB i uppdrag att ta fram pensionsuppgifter för samtliga personer födda år 1940, som gick i pension år 2005.

Undersökningen visar att myndigheternas prognoser överskattar den allmänna pensionen. Enligt prognoserna skulle 40-talisterna få en allmän pension motsvarande 65-68 procent av inkomsten, men Folksams undersökning visar att pensionärerna födda 1940 i genomsnitt hamnade på 59 procent av lönen. Alltså betydligt lägre än vad som förutspåtts.

- Det innebär att kommande generationer måste räkna med en väsentlig lägre pensionsnivå än 40-talisterna om de tänker gå i pension vid 65 år. Är man född på 70-talet eller senare kommer den allmänna pensionen i bästa fall motsvara hälften av slutlönen, säger Håkan Svärdman, välfärdsforskare på Folksam.

91 procent av 1940 års pensionärer har en tjänstepension och den utgör i genomsnitt 20 procent av den totala pensionen (allmän pension plus tjänstepension och eventuellt privat sparande). En tredjedel av låginkomsttagarna saknar tjänstepension.

Den totala pensionen för personer födda 1940 var i genomsnitt 15 500 kronor i månaden, vilket motsvarar 83 procent av deras slutlön. Det innebär att de flesta har kunnat behålla sin ekonomiska standard.

- Det är glädjande att 40-talisterna får en fortsatt god ekonomi som pensionärer, vilket är mycket tack vare tjänstepensionen. Och för de som är födda på 70- och 80-talet kommer tjänstepension och eget pensionssparande att spela en helt avgörande roll för att man ska få en bra ekonomisk standard efter pensionen, säger Håkan Svärdman.

Se den bifogade rapporten "Vad blev det för pension?" för mer information.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Andreas Jerat, pressansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

*Omfattar inkomstpension, tilläggspension och premiepension.

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se