FORES

Ny rapport från FORES 7 juni: Regeringen måste pröva andra vägar än jobbskatteavdraget

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 10:00 CEST

Ytterligare steg i jobbskatteavdraget ger för kostsamma skattesänkningar i förhållande till vilka nya jobb som skapas. Det är slutsatserna i en ny rapport från tankesmedjan FORES, författad av två av Sveriges främsta skatteforskare. 

Istället föreslår de flera alternativ till skattelösningar för att öka sysselsättningen och stärka Sveriges konkurrenskraft. 

FORES har bett två av Sveriges främsta skatteforskare, professor Lennart Flood, Göteborgs universitet och docent Åsa Hansson, Lunds universitet, att analysera effekterna av jobbskatteavdraget och se om det finns andra skattealternativ som bättre dämpar arbetslösheten.  

– Jobbskatteavdraget har givit ökade drivkrafter för arbetslösa att ta ett jobb. Men efter de fyra stegen är det inte längre tydligt att fler avdrag skulle leda till ett större arbetsutbud. Vad den här rapporten säger är att fokus nu måste läggas på efterfrågesidan, det vill säga att använda reformutrymmet till skattelösningar som gör att fler arbetsgivare vill nyanställa, säger FORES VD Martin Ådahl.

Förslagen i rapporten, Alternativ till jobbskatteavdraget - två skatteexperter analyserar andra vägar till jobb, pekar främst på behovet att förändra bolags- och kapitalbeskattningen, liksom att slopa den så kallade värnskatten. Därtill förordar Åsa Hansson ett riktat jobbskatteavdrag mot grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, en metod som bland annat används i USA. Lennart Flood argumenterar också för en sänkning av arbetsgivaravgifterna.

Flera av förslagen har tidigare förts fram var för sig av till exempel Globaliseringsrådet, Långtidsutredningen och regeringens eget finanspolitiska råd. 

– Sammantaget visar vår rapport på de problem som är förknippade med att göra fler steg i jobbskatteavdraget och som regeringen måste förhålla sig till om de trots allt går vidare med den modellen. I takt med att överskottet i statskassan blir större borde också möjligheterna att pröva andra skattealternativ öka. Dessa förslag leder till jobb men är mindre kostsamma för staten, säger Harald Edquist, forskningsledare på FORES.

Rapporten presenteras vid ett seminarium på FORES under tisdagen där bland annat Finansdepartementets statssekreterare Hans Lindberg (M) och Fredrik Olovsson (S), ledamot av Riksdagens skatteutskott, medverkar. 

För ytterligare information, kontakta Martin Ådahl på tel. 0730-88 52 61 och Harald Edquist på 08-452 26 62.