Global Utmaning

Ny rapport från Global Utmaning - Carbon taxation – a forgotten climate policy tool?

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 16:00 CET

Ny rapport från Global Utmaning:

Koldioxidbeskattning – det bortglömda vapnet i klimatkampen

Världens ledare möts just nu i Köpenhamn för att lösa vår tids största utmaning: klimatkrisen. En mängd förslag diskuteras och hundratals policypapper cirkulerar bland delegaterna. Men ett av de mest effektiva instrumenten för att sänka koldioxidutsläppen lyser med sin frånvaro: koldioxidbeskattning.

Global Utmaning arrangerar tre seminarier i Köpenhamn i samband med klimatmötet, och presenterar en ny rapport om koldioxidbeskattning: ”Carbon taxation – a forgotten climate policy tool?”.

I rapporten analyseras det vetenskapliga underlaget för koldioxidbeskattning. Ett tiotal länder har använt koldioxidskatter i flera år. Det finns vid det här laget otvetydiga bevis för att skatterna bidrar till att sänka utsläppen. Dessutom kan de bidra till att öka den ekonomiska tillväxten, i synnerhet när de kombineras med skattesänkningar på arbete, s k skatteväxling.

Det finns också flera intressanta studier, bl a från Indonesien, som visar att koldioxidskatter har en progressiv effekt i utvecklingsländer, dvs de drabbar höginkomsttagare mer än fattiga. Det beror på att i utvecklingsländer så konsumerar den rikare andelen av befolkningen mer energiintensiva varor. I rikare länder är koldioxidskatter i stället ofta regressiva, dvs de drabbar fattiga hårdare än rika.

- Det är märkligt och olyckligt att koldioxidbeskattning inte får mer uppmärksamhet i klimatförhandlingarna, säger Carl von Essen, generalsekreterare för tankesmedjan Global Utmaning. Klimatkrisen är så pass allvarlig att alla tänkbara instrument måste prövas.

- Det finns en rad missförstånd om koldioxidbeskattning, t ex att de inte går att kombinera med utsläppshandel, och att koldioxidskatter bara är intressanta om de införs samtidigt överallt i hela världen. Men flera länder, däribland flera EU-länder, har visat att man kan ha koldioxidskatter parallellt med utsläppshandel, och att länder kan göra det på egen hand.

Det finns dock ljuspunkter: EU har inlett en översyn av sitt energiskattedirektiv, vilket kan leda till att koldioxidskatter kan införas i EU, och frågan debatteras i flera andra länder.

För ett ex av rapporten ”Carbon taxation – a forgotten climate policy tool?” kontakta Carl von Essen, 0730-595900, carl.von.essen@globalutmaning.se, eller annette.lilliestierna@globalutmaning.se. 070-540 88 81. Rapporten finns också för nedladdning på www.globalutmaning.se.

Global Utmanings seminarier i Köpenhamn

• 15 december kl 15.15-16.15, Klimaforum: ”Farewell to the Fossils – how to replace the fossil fuel car fleet” med Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister och Kent Werne, Global Utmaning.

• 16 december kl 13.00-15.00 på Briggen Tre Kronor ”From fossils to a sustainable development – key policies in the transformation process” med Staffan Laestadius, professor KTH, Fredrik Jonsson, skatteexpert PricewaterhouseCoopers och Jakob Lagercrantz.

• 16 december kl 16.30-17.30: Klimaforum ”Carbon Taxation – a forgotten climate policy tool” med Staffan Laestadius, KTH och Fredrik Jonsson, PWC.

Välkomna!