Global Utmaning

Ny rapport från Global Utmanings ekonomiska råd: Åtstramningar riskerar tillväxten i EU

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 13:06 CEST

Finanspolitiken har fått en viktig stabiliseringspolitisk roll under krisen i och med att penningpolitiken kom till vägs ände när räntan blev nära noll. En del länder har inte kunnat utnyttja den möjligheten då deras statsfinanser varit för skakiga, istället har de tvingats skära i budgeten och höja skatter. Andra länder som gjorde sin statsfinansiella hemläxa innan krisen utbröt har emellertid haft ett handlingsutrymme att stimulera ekonomin och stärka sysselsättningen. Här har det handlat om att vilja och våga.

-I dagens läge planerar många länder att strama åt sin budget. Men ju fler som för samma politik desto större blir den samlade effekten på den ekonomiska tillväxten. Ur ett kollektivt perspektiv vore det gynnsammare om länder med handlingsutrymme fördröjde sin budgetsanering säger rapportförfattaren Jörgen Appelgren.

- Det är nödvändigt mot bakgrund av den allvarliga situation som världen befinner sig i att ha en livaktig diskussion om hur vi ska komma tillbaka till balans, full sysselsättning och god tillväxt. Denna rapport från Global Utmanings Ekonomiska Råd är den första i en publikationsserie som kommer att pågå under det närmaste året om sysselsättning och tillväxt i Sverige, Europa och världen, säger ordförande Sandro Scocco.

För mer information och ytterligare kommentarer:

Jörgen Appelgren, rapportförfattare: 0762 13 26 15

Sandro Scocco, ordförande i ekonomiska rådet: 070 758 37 71

 

Global Utmanings Ekonomiska Råd
Rådet består av en kvalificerad grupp personer med djupa och värdefulla insikter i ekonomiskt tänkande. Rådet bidrar med forskningsbaserad policyanalys, som syftar till att stödja en utveckling mot ökad sysselsättning och tillväxt med fokus på Sverige och Europa.

Ledamöter i Ekonomiska rådet:
Sandro Scocco, ordf, Mats Kinnwall, Lars Anell, Karin Forseke, Lars Wennberg, Jörgen Appelgren, Erik Belfrage, Kerstin Hessius, Kristina Persson, Allan Larsson, Michael Olsson, Joakim Palme och Karin Rudebeck.

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.