Näringsdepartementet

Ny rapport från Hallandsåskommittén: Tätningsmedel i Hallandsås granskat

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 10:17 CEST

- Banverket har gjort vad man rimligen kan begära för att bedöma riskerna med det kemiska tätningsmedlet Cembinder, säger Kerstin Borg Wallin, ordförande i Hallandsåskommittén.

Cembinder är ett av de tätningsmedel som ska användas i tunnelbygget genom Hallandsås. Under våren riktades kritik mot bedömningsunderlaget för Cembinder. Banverket bad därför kommittén att i sin granskning av projektets kemikaliehantering bedöma om underlaget varit tillräckligt och om godkännandeprocessen för kemikalier hade använts.

- Kommittén är nu klar med sin granskning och har genom den förvissat sig om att Banverket har följt sina upplagda rutiner för godkännandeprocessen av kemikalier, säger Kerstin Borg Wallin.

Kommittén kunde vidare konstatera att:
· processen för godkännandet av Cembinder blivit mer omfattande än vad som är brukligt och kanske nödvändigt, · det kan ifrågasättas om samtliga slutsatser i den kritiserade rapporten från ett genomfört fullskaletest med Cembinder går att styrka med det redovisade underlaget. Dessa brister påverkar dock inte kommitténs helhetsbedömning att övrig tillhandahållen information varit tillräcklig för att tillstyrka användningen av Cembinder, · Banverket har haft tillgång till den kompetens som varit nödvändig för granskningen av Cembinder, · kemikaliehanteringsprocessen bör generellt sett ges det tidsutrymme som en effektiv kemikaliegranskning förutsätter.

Cembinder är ett av de tätningsmedel som ska användas i tunnelbygget genom Hallandsås. Under våren riktades kritik mot bedömningsunderlaget för Cembinder. Banverket bad därför kommittén att i sin granskning av projektets kemikaliehantering bedöma om unde

Kontakt:
Louise Andersson
Informationsansvarig
08-405 27 30
070-661 09 52
louise.andersson@industry.ministry.se


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Ta del av hela granskningsrapporten på Hallandsåskommitténs webbplats. (http://www.hallandsaskommitten.se)