ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Ny rapport från ITPS: Effekter av ändrade nivåer i transfereringssystemet

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 09:06 CEST

Ny rapport från ITPS: Effekter av ändrade nivåer i transfereringssystemet – betydelsen av arbetskraftsmobilisering för välfärd och tillväxt, regionalt och nationellt

På tjugofem år ger den åldrande befolkningen en tyngre försörjningsbörda som motsvarar ungefär sex timmar i veckan per heltidsarbetande svensk. En bibehållen välfärd kräver därför ökad produktivitet, längre arbetstid eller att fler personer inom eller utanför landets gränser mobiliseras in i arbetskraften.

Ett ökat barnafödande innebär att försörjningsbördan ökar ytterligare. En ökad invandring innebär endast en marginell förbättring av försörjningsbördan.
– Det som skulle kunna få effekt på kort sikt är att mobilisera arbetskraft ur den befintliga befolkningen, bland personer som i dag av olika skäl står utanför arbetskraften. På längre sikt är det dock endast ökad produktivitet som ger bestående tillväxt, säger professor Gunnar Malmberg som presenterade rapporten på Landsbygdsforum 2004 i Östersund.

Studien, som Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet gjort på ITPS uppdrag, visar att ekonomiska incitament har stor betydelse för hur människor rör sig mellan olika transfereringar och arbete. En sänkning av nivåerna ger kraftiga effekter i form av övergång till arbete. Detta förutsätter förstås att arbete finns eller skapas.

Åldrandet går olika fort olika delar av landet. Försörjningsbördan är idag betydligt tyngre i de befolkningsexporterande regionerna där man även finnar högre relativa nivåerna av individtransfereringar. Detta har diskuterats i termer av ”närande” och ”tärande” regioner. Analysen visar dock att de regionala skillnaderna i stor utsträckning tycks vara motiverade och att det dessutom handlar om små absoluta kostnader.

Detta är några av de resultat som redovisas i den rapport som i dag publiceras.
Rapporten Arbete och tillväxt i hela landet - betydelsen av arbetskraftsmobilisering (A2004:022) finns att ladda ner från ITPS hemsida: www.itps.se.

Resultaten finns också, mer utförligt beskrivna i arbetsrapporterna ”Tid för arbete” (R2004:013) och ”Transfereringar och arbete” (R2004:016).

För ytterligare information:
Einar Holm, Professor, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, tfn. 090-786 57 29, einar.holm@geography.umu.se.
Eva Alfredsson, projektledare, ITPS, tfn 063-16 66 08, eva.alfredsson@itps.se
Göran Hallin, enhetschef, ITPS, tfn 08-456 67 23, goran.hallin@itps.se