ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Ny rapport från ITPS: Kommersialisering av universitetsforskning i USA, Japan och Kina

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 10:18 CET

Kommersialisering av universitetsforskning anses av många länders regeringar vara en väg till ekonomisk tillväxt. Vägen dit är dock inte självklar. ITPS har genomfört sex fallstudier av kommersialiseringsprocesser på universitet i USA, Japan och Kina. Situationerna i de olika länderna skiljer sig kraftigt åt, men studien visar att det finns ett antal utmaningar som är liknande i de tre länderna.

En av utmaningarna är att få företag att engagera sig tidigt i processerna. Det sker inte i tillräcklig omfattning på grund av den höga riskfaktorn, menar Anna S. Nilsson, projektledare för studien.

– I till exempel USA har man därför skattelättnader och program som skapar incitament för företag att engagera sig tidigare än vad deras riskanalys annars skulle tillåta, säger hon.

Studien visar att policyansvariga bör ta hänsyn till hur olika mekanismer samverkar i processerna när de vidtar åtgärder för att öka kommersialisering av universitetsforskning. En ändring av en enstaka faktor, som till exempel lärarundantaget, kan vara otillräckligt eller t.o.m. olämpligt. Rapportförfattarna betonar att det är flera frågor som måste klargöras samtidigt vid insatser för kommersialisering:

• Kritisk massa och mångfald av aktörer Det måste finnas olika typer av aktörer inblandande i processerna för att få den variation av information, samt det djup och den bredd på erfarenhet som krävs.

• Effektiva överföringskanaler Det måste finnas tid- och kostnadseffektiva sätt att överföra universitetsforskning till företag så att resultaten kan vidareutvecklas.

• Interaktion Det måste finnas relationer mellan universitetsforskare och företag som ger tillfälle till identifiering av kommersialiserbara forskningsresultat och som skapar bättre förutsättningar för vidareutveckling av dessa.Läs rapporten
Commercialization of Life-Science Research at Universities in the United States, Japan and China (A2006:006)
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Allm%E4nna/A2006/A2006_006%20webb.pdf

För mer information
Anna S. Nilsson,
telefon 0730 851858,
+1 202 467 2672,
anna.nilsson@itps.seITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier, Studentplan 3, 831 40 Östersund
Tel: 063-16 66 00 | www.itps.se | info@itps.se