ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Ny rapport från ITPS: Nedskärningarna hotar Sveriges välfärd

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 11:12 CEST

Den svenska välfärden är i en internationell jämförelse mycket hög om man utvidgar välfärdsbegreppet till något mer än ett enkelt ekonomiskt mått. Vår välfärd har dock byggts upp under en lång tid och den senaste tidens ned­skärningar riskerar att märkas i välfärden på sikt. Därför krävs det tillväxt för att öka resurserna.

Hälsa och miljö är faktorer som inte direkt kan mätas i köpkraft, men som är av stor betydelse för livskvaliteten. När man använder ett välfärdsbegrepp som inkluderar köpkraft, kvinnors och mäns livslängd samt en indikator på de miljöpolitiska ambitionerna i form av koldioxidutsläpp per invånare, framstår det svenska samhället som mycket gott. Det är bara i Schweiz som man har det bättre och ungefär likadant i Japan och på Island.

Tar man hänsyn till insatserna i form av arbetsinsats framstår det som att vi får ut mycket välfärd för en liten ansträngning, bara Schweiz och Mexico är lika effektiva. Men tar vi hänsyn till andra viktiga insatsfaktorer som utbildning, FoU och IT så framstår ett antal nationer som Japan och Schweiz som lite mer effektiva.

På det rent ekonomiska planet har dock Sverige gått en tydlig kräftgång från början av 1970-talet fram till 1990-talet, och vi har inte tagit tillbaka speciellt mycket förlorad mark sedan dess. Detta är på sikt allvarligt även sett utifrån ett vidare välfärdsbegrepp, ty hälsa och miljöinsatser för inte tala insatsfaktorer som utbildning, FoU och IT har byggts upp under lång tid. Denna uppbyggnad gjordes när de ekonomiska resurserna var mycket goda i vårt land och de gjordes med hjälp av dessa resurser. Det innebär att vi riskerar att effekterna av nedskärningarna under de knappa tiderna under de senaste decennierna kommer att märkas i välfärden på sikt. Det innebär att såväl den ekonomiska tillväxten som vilken arbetsinsats som vi är beredd att göra blir avgörande för om vi skall kunna behålla vår relativt höga välfärd också i framtiden.

Hämta rapporten Swedish Growth and Welfare in Perspective (A2003:012) på ITPS hemsida www.itps.se

För ytterligare information:

Hans-Olof Hagén, ITPS, telefon 08 456 67 36 e-post hans-olof.hagen@itps.se