ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Ny rapport från ITPS: Satsningarna på säkerhets- och krishanteringsområdet i USA skapar samarbetsmöjligheter för Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 10:24 CET

Sedan den 11 september 2001 har säkerhets- och krishanteringsfrågor (homeland security) fått högsta prioritet på den politiska agendan i USA. Federala och privata investeringar i forskning och teknikutveckling ökar. En marknad med betydande tillväxtpotential växer fram och samarbets­möjligheter skapas för svenska myndigheter, forskare och företag.

Rapporten Homeland Security and R&D in the United States beskriver finansieringsformer, prioriteringar och den framväxande strukturen för FoU inom säkerhets- och krishanteringssektorn i USA. De pågående förändringarna i det amerikanska FoU-landskapet skapar möjligheter för samverkan mellan Sverige och USA. Det kan innebära informationsutbyte vad gäller FoU-prioriteringar, gemensamma forskningsprojekt, utbyte av forskare samt affärsmöjligheter för svenska företag. Studiens syfte är att utgöra ett underlag för initiativ från svenska aktörer.

De federala FoU-satsningarna inom området ökar kraftigt samtidigt som resurser omprioriteras från andra områden. Exempel på viktiga områden är biomedicin och IT-säkerhet. I mars 2003 skapades det nya Department of Homeland Security (DHS) genom att hela eller delar av ett 20-tal tidigare separata myndigheter sammanfördes. DHS blir bl.a. därför en stor FoU-finansiärer med en budget på 1 miljard dollar för budgetåret 2004.

Flera existerande FoU-projekt har överförts till DHS från bl.a. Deparment of Defense och Department of Energy. En ny enhet, Homeland Security Advanced Research Projects Agency (HSARPA), har skapats med Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) som förebild. Till att börja med kommer teknologier som är nära praktisk användning att prioriteras. De tillkommande resurserna för biomedicinsk forskning kommer att ligga under National Institutes of Health (NIH). Instituten kommer att satsa 1,6 miljarder dollar på terrorism-relaterad biologisk forskning, framförallt inom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Studien har finansierats av Krisberedskapsmyndigheten, Vinnova och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Hämta rapporten Homeland Security and R&D in the United States (A2003:014) på ITPS hemsida www.itps.se

För ytterligare information:
Magnus Karlsson, ITPS, Sveriges ambassad i Washington DC, telefon +1 (202) 467 2654, e-post magnus.karlsson@itps.se