ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Ny rapport från ITPS: Sverige måste stärka kopplingen mellan forskning och utbildning

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 09:12 CET

I ITPS uppdrag ingår att utvärdera innovationspolitiken och nu släpper vi den första rapporten i ämnet. Rapporten The responsiveness of the universities ger en bred översikt över forskningen, forskningspolitiken och kopplingarna mellan universitet och näringsliv i Sverige i jämförelse med USA. Frågan som ställs är: Hur kan vi få ut mer av Sveriges många styrkor inom forsknings­området i form av en högre tillväxt?

En viktig slutsats i rapporten är att kopplingen mellan forskning och utbildning måste stärkas eftersom denna är den viktigaste länken mellan näringsliv och universitet. Men det finns också många andra länkar som också måste utvecklas.

Universitetens förmåga att förändras är mycket viktig för tillväxten. De svenska universiteten har historiskt varit mycket sämre på detta än deras amerikanska motsvarigheter. Förutsättningarna är numera bättre även om skillnaderna i anpassningsmöjligheter fortfarande är stora.

Den svenska offentliga forskningsfinansieringen är internationellt sett extremt koncentrerad på universitetssektorn. Fördelen med denna modell är att den mycket viktiga kopplingen mellan forskning och undervisning lättare kan skapas, medan kopplingen till näringslivet blir svårare än om vi hade haft stora separata forskningsinstitutet som många andra länder. Hur dessa möjligheter utnyttjas och hur dessa problem kan överbryggas blir då avgörande.

Det är inte självklart att det är de svenska forskningsresultatens kvantitet och kvalitet som främst ger tillväxt eftersom de är internationellt sett fria nyttigheter. Det spelar minst lika stor roll vilken kompetens de har skapat hos de inblandade och hur starka kanalerna är mellan universitet och näringsliv för förmedling av såväl svenska som internationella forskningsresultat .

Rapporten har utformats av professor Nathan Rosenberg vid Stanford universitet, nestor bland innovationsforskningen, och doktor Hans-Olof Hagén vid ITPS.

Hämta rapporten The responsiveness of the Universities (A2003:019) på ITPS hemsida www.itps.se

För ytterligare information: Hans-Olof Hagén, telefon 08 456 67 36, e-post hans-olof.hagen@itps.se