ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Ny rapport från ITPS: Utlandsägda företag svarar för nästan halva exporten

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 15:11 CET

Ny statistik från ITPS visar att utlandsägda företag svarade för nästan hälften av exporten av varor och tjänster från Sverige till andra länder 2001. Dessa företag har också ökat sin andel av näringslivets utgifter för forskning och utveckling i Sverige.

– Ett antal utländska förvärv av stora företag med omfattande export samt forskning och utveckling är en viktig förklaring till expansionen i Sverige, säger Anne-Christine Strandell vid ITPS.

År 2001 svarade de utlandsägda företagen för nästan hälften av exporten av varor och tjänster från Sverige till andra länder. Detta är en ökning från 42 till 49 procent jämfört med 2000.

De utlandsägda företagens andel av utgifterna för forskning och utveckling i Sverige har ökat från en tredjedel till ca 40 procent. Dessa företag har fortsatt att dominera andelarna av FoU inom läkemedels- och kemisk industri samt elektroindustri.

Utlandsägda företag betalade i genomsnitt 13 procent högre löner än näringslivet som helhet. Genomsnittslönen per anställd i utlandsägda företag var högst i juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt holdingbolag, 468 000 per anställd år 2001, jämfört med hela branschen, 360 000 kronor och i näringslivet, 266 000 kronor.

Utlandsägda företag hade ett högre förädlingsvärde per anställd (648 000 kronor) än näringslivet som helhet (534 000 kronor). Förädlingsvärdet per anställd i utlandsägda företag var högst inom elförsörjning, 3 229 000 kronor.

Lönsamheten, mätt som avkastning på eget kapital, minskade i hela näringslivet (från 18 till 9 procent) och ännu mer i verkstadsindustrin (från plus 21 till minus 5) mellan 2000 och 2001. De utlandsägda företagen i verkstadsindustrin minskade från 27 till 9 procent och de svenskägda företagen från plus 19 till minus11 procent.

EU-länderna dominerar det utländska ägandet i Sverige och svarade för mer än hälften av de utlandsägda företagens nettoomsättning, förädlingsvärde, export av varor och tjänster, investeringar, forskning och utveckling samt lönekostnader. USA var fortfarande det största enskilda ägarlandet.

Hämta rapporten Utlandsägda företag – ekonomiska uppgifter 2001 på ITPS hemsida www.itps.se

För ytterligare information:
Anne-Christine Strandell, ITPS, 08-456 67 28, anne-christine.strandell@itps.se, Markus Lindvert, 063-16 66 36, markus.lindvert@itps.se