Klimatkommunerna

Ny rapport från Klimatkommunerna

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 09:35 CET

Klimatkommunerna lanserar rapporten ”Mot framtiden och vidare – Kommuners arbete och utmaningar mot ett fossilbränslefritt Sverige”.  Rapporten tar upp utmaningar inom områdena energi, transport och konsumtion och visar på strategier och åtgärder genomförda i Klimatkommunerna för ett lyckat lokalt klimatarbete.

- Våra medlemskommuner går i täten för klimatarbetet. Sveriges ambitiösa miljö- och klimatmål kan nås genom kommunernas kunskap och vilja, men flera lagändringar och styrmedel sätter käppar i hjulet för vårt arbete. För att underlätta för kommuner att fortsätta vara drivande i klimatfrågan vill Klimatkommunerna se en rad förändringar.  I den här rapporten presenterar vi hinder och möjliga åtgärder, säger Karin Thomasson, ordförande i Klimatkommunerna. 


Några exempel på hinder och förslag från rapporten:

Skatten på solcellsanläggningar och vindkraftverk som träder i kraft 1 juli 2016 är ett hårt slag för de kommuner som gått före och gjort investeringar i förnybar energiproduktion. Därför föreslår Klimatkommunerna att den skattebefriade effektnivån för småskalig produktion av förnybar el bör omformuleras och ändras från att gälla för juridisk person/organisation till att istället gälla per anläggning.

Kommuner saknar idag inflytande över skatter och styrmedel för att påverka biltransporter och blir på så sätt beroende av den statliga nivån. Ett exempel är att regelverket för avsättandet av parkeringsplatser till miljöbilar är otydligt. Klimatkommunerna föreslår att fler styrmedel bör fördelas ner på kommunal nivå, exempelvis trängselskatt och möjligheten att införa parkeringsavgifter vid externa köpcenter och privata arbetsplatser.

Klimatkommunernas medlemmar ser minskad klimatpåverkan från konsumtion som en stor utmaning och ett stort hinder i arbetet är bristen på statliga riktlinjer om vad som gäller. Klimatkommunerna föreslår en grön skatteväxling  som gör att produkter och tjänster får bära sina klimatkostnader.

Rapporten hittar du här!

 

Kontaktuppgifter

Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, 070-530 10 90, karin.thomasson@ostersund.se
Maria Ivansson, samordnare Klimatkommunerna, 046- 35 64 47, maria.ivansson@lund.se

 

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Idag består Klimatkommunerna av 33 kommuner och en region, från Skellefteå i norr till Vellinge i söder. För att få gå med i Klimatkommunerna krävs att kommunen/landstinget har ett levande och långtgående klimatarbete.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen stödjer kommuner som arbetar med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Klimatkommunerna ska sprida information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och höja kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 2003, och blev i november 2008 en förening.

www.klimatkommunerna.se

facebook.com/klimatkommunerna 

twitter.com/klimatkomunerna