Naturskyddsföreningen

Ny rapport från Naturskyddsföreningen: Kilometerskatt på tung trafik ger effektivare transport och mindre miljöbelastning

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 14:29 CET

Med en kilometerskatt på den tunga trafiken skulle det bli lättare att hantera vägtrafikens miljöproblem. Samtidigt skulle transporterna kunna effektiviseras och konkurrens mellan svenska och utländska åkare bli mera rättvis.

Det visar en ny rapport som trafikforskarna Per Kågeson och Jonas Sundberg skrivit på uppdrag av Naturskyddsföreningen. Rapporten presenterades vid ett seminarium på riksdagen under tisdagen.

- Kilometerskatt är ett klipp både för miljön och ekonomin. Det är mycket billig klimatpolitik. Det är dags för regeringen att gå från ord till handling, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Bakgrunden till rapporten är den snabba ökning av den tunga trafiken som skett de senaste decennierna. En förklaring är att länderna inom EU tävlar med varandra om att hålla så låg dieselskatt som möjligt. Följden har blivit att den tung trafiken orsakar samhället i övrigt allt större kostnader, bl a i form av utsläpp.

- Genom att flytta skattetrycket från bränslet till bilarnas körsträcka blir det återigen möjligt för våra politiker att styra lastbilstrafiken så att den inte blir en belastning för samhället, säger Svante Axelsson.

I rapporten presenterar föreningen ett konkret förslag till hur en svensk kilometerskatt bör konstrueras.
- alla fordon över 3,5 ton som färdas på det svenska vägnätet bör omfattas
- skatten bör differentieras efter fordonens vikt och avgasklassning
- skatten bör ligga på i genomsnitt minst 2 kr per km
- samtidigt bör dieselskatten differentieras så att den sänks för bilar som betalar km-skatt och höjs för lätta dieselfordon
- inkomsterna bör inte öronmärkas för t ex vägbyggen

- Tack vare ändrade regler inom EU finns det nu inga hinder för regeringen att gå vidare och lägga konkreta förslag på en kilometerskatt, säger Magnus Nilsson, trafikexpert vid Naturskyddsföreningen.

Hela rapporten kan laddas ned på
http://www.snf.se/pdf/rap-trafik-kilometerskatt.pdf

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
svante.axelsson@snf.se
Magnus Nilsson, trafikhandläggare Naturskyddsföreningen, 0708-99 66 88
magnus.nilsson@snf.se