NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Ny rapport från Nutek: Miljöaarbete är lönsamt

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 20:49 CEST

Nutek har undersökt sambandet mellan miljöarbete och lönsamhet i små och medelstora företag. Intervjuer har gjorts i 21 företag med olika former av aktivt miljöarbete. Dessutom har nya statistiska analyser gjort av data från Nuteks enkätundersökning "Företagens Villkor och Verklighet 2002". Resultatet visar att miljöarbete är lönsamt.

- Miljöarbete lönar sig bäst när det är en del av en affärsmässig strategi. Därför är det viktigt att skapa bättre förutsättningar och incitament för företagen att koppla miljöarbete till affärs- eller verksamhetsutveckling, säger Kjell Jansson, Nuteks generaldirektör.

Rapporten "Det lönsamma miljöarbetet" har tagits fram av en projektgrupp på Nutek. I en referensgrupp har ingått medarbetare från Internationella Miljöinstitutet, SCB, Naturvårdsverket, Miljöstyrningsrådet, Svenskt Näringsliv, Företagarna och Näringsdepartementet. Utredarna konstaterar att miljöarbete som startats på grund av affärsmässiga skäl ger högre tillväxt i företagen än om miljöarbetet startats av andra skäl, exempelvis lagkrav. Dessutom spelar det stor roll hur företagen arbetar med miljöfrågor.

- Företag som använder formaliserade verktyg som t ex miljöledningssystem i sitt miljöarbete växer snabbare än företag som inte använder sådana verktyg, säger Kjell Jansson. Miljöstrategier som syftar till att minska produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel ger störst effekt på företagens försäljning.

Ytterligare upplysningar:
Jan T. Persson, Nutek, projektledare, 08-681 9184; jan.persson@nutek.se

Cecilia Ankarstig, Nutek, tel 08-681 9299; cecilia.ankarstig@nutek.se

Rapporten i sin helhet kan läsas på www.nutek.se