Sveriges ungdomsråd

Ny rapport från Sveriges ungdomsråd uppmanar politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner - Ni kan bättre!

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 11:53 CEST

Sveriges ungdomsråd släpper på torsdagen sin nya rapport ”Ni kan bättre! En rapport för kommuner om hur man kan arbeta med unga medborgares politiska deltagande”. Rapporten är en del i det av Allmänna Arvsfonden finansierade ”Medborgarprojektet”. Projektet syftar till att göra det enklare för ungdomar att påverka och delta politiskt i den kommun, stad eller stadsdel där de bor.

”Rapportens slutsatser handlar om att kommuner bör ha ett medborgarperspektiv på ungdomar, där åldern bara utgör en av de variabler som avgör om man är  en aktiv samhällsmedborgare eller ej. Det som måste till för att höja ungdomars politiska deltagande är satsningar som riktar sig till många och som har ett tydligt syfte och mål” säger Hanna Nyberg, ordförande för Sveriges ungdomsråd.

Inom ramen för projektet kommer Sveriges ungdomsråd i samarbete med 12 pilotkommuner att testa och följa upp metoder för arbete med ungas delaktighet. Det har varit hög konkurrens om platserna inom projektet, men nu är det avgjort vilka som får möjligheten att delta. De utvalda pilotkommunerna är Arvidsjaur, Härjedalen, Kalmar, Karlskoga och Degerfors,  Malmö stad, Nynäshamn, Osby, Skellefteå, Skövde, Sundsvall, Tranemo och Västra Göteborg.

”Vi upplever att de utvalda kommunerna alla har en genuin vilja att förbättra situationen för sina unga invånare, och att de är intresserade och engagerade i frågan. Vi ser mycket fram emot samarbetet.” säger Angelica Andersson, Sveriges ungdomsråds verksamhetschef som ansvarat för urvalsprocessen. 

Varje enskild kommun kommer att implementera  en varsin metod, och resultatet av detta kommer under 2013 att sammanställas i en metodbok som ska spridas vidare till andra kommuner runtom i landet. Även arbete med unga och ungdomsråd ingår i satsningen som sträcker sig över tre år.

Rapporten släpps alltså idag, torsdag den 5 juli kl 13.00 under ett seminarium på Tranhusgatan 47 i Visby. Vid lanseringen deltar Inger Ashing från Ungdomsstyrelsen samt representanter från Nynäshamn, Skövde och Malmö, styrelsemedlemmar från Sveriges ungdomsråd, medlemmar från olika ungdomsråd runt om i landet samt kanslipersonal.  

Sveriges ungdomsråd är en nationell samlings- och intresseorganisation för ungdomsråd och andra påverkansforum för ungdomar runt om i landet. Visionen är att ungdomar ska ha samma möjligheter som vuxna att påverka de faktorer som formar deras vardag, och kunna göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar där de bor .

För mer information kontakta:
Hanna Nyberg, ordförande Sveriges ungdomsråd,076-803 23 80
Angelica Andersson, verksamhetschef Sveriges ungdomsråd, 073-534 97 83                                  

Sveriges ungdomsråd är en samarbets- och intresseorganisation som arbetar med att stödja och stärka landets ungdomsråd. Tillsammans har vi gemensamma anställda, producerar material och ordnar utbildningar.

Vår vision är att alla ungdomar ska ha samma möjligheter, verktyg och förutsättningar som vuxna att kunna göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i sin kommun eller stadsdel.

sverigesungdomsrad.se - info@sverigesungdomsrad.se - Malmgårsvägen 63, 116 38 Stockholom