Riksdagen

Ny rapport från trafikutskottet: Myndigheter och hamnar är osäkra på hur det nya sjöfartsskyddet ska fungera

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 13:29 CET

För att åstadkomma ett bättre skydd mot terroristhandlingar inom sjöfarten infördes nya regler sommaren 2004. Efter ett och ett halvt år råder fortfarande osäkerhet hos myndigheter och hamnar. Rutiner och riktlinjer saknas för flera funktioner. Det visar en uppföljning som riksdagens trafikutskott gjort.Den nya lagstiftningen om sjöfartsskydd syftar till att ge en ökad beredskap mot brottsliga handlingar inom sjöfarten, till exempel terrorism. Den bygger på ett internationellt och ett EG-rättsliga regelverk, som tillkom som en direkt följd av händelserna i USA den 11 september 2001.Sjöfartsskyddet berör många olika aktörer, såsom staten – med en rad olika myndigheter involverade – och kommuner, rederier och hamnar, köpare av godstransporter, passagerare och de anställda inom sjöfarten.I rapporten sägs att regelverket visserligen är nytt, men det konstateras att behovet av samordning och samarbete mellan de berörda aktörerna ännu inte verkar ha beaktats i tillräcklig omfattning.Inga kontroller av personer och hytter
Några kontroller av personer eller hytter med stöd av de nya reglerna har inte kunnat genomföras. En av orsakerna till detta är att Rikspolisstyrelsen ännu inte har tagit fram de föreskrifter som krävs för att polisen ska kunna förordna så kallade sjöfartsskyddskontrollanter.Dessutom känner sig flera myndigheter och hamnar osäkra på hur man ska få del av information och vem man ska vända sig till i en situation med förhöjd skyddsnivå. Även här saknas ännu riktlinjer. Flera av aktörerna undrar hur de ska få information från Kustbevakningen när ett ankommande fartyg har meddelat förhöjd skyddsnivå ombord.Uppföljningen har gjorts av riksdagens utredningstjänst på uppdrag av trafikutskottet.För mer information: Ring trafikutskottets ordförande Claes Roxbergh (mp), på telefon 070-588 10 83, eller utredare Cecilia Persson, på telefon 08-786 43 67.Dokument: Trafikutskottets rapport 2005/06:RFR Sjöfartsskydd – En uppföljning av genomförandet av systemet för skydd mot grova våldsbrott gentemot sjöfarten (pdf, 427 kbyte)

Åse Karlsen
Informationssekreterare, tfn 08-786 52 60, 020-349 000