Ungdomar.se

[FRAM]TIDSBRIST – ny rapport om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 16:49 CEST

95 procent av Sveriges gymnasielärare tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att hållbar utveckling ingår i gymnasieundervisningen. Samtidigt gör brist på tid och resurser att bara lite mer än hälften av lärarna inkluderar ämnet i sin undervisning flera gånger per termin.  Det visar en ny undersökning från Ungdomar.se.

Framtiden är räddad! Enligt en ny undersökning från Ungdomar.se tycker nämligen de flesta gymnasielärare att de har god kunskap om vad hållbar utveckling handlar om och innebär, att hållbar utveckling är viktigt att inkludera i undervisningen och att de själva har tillräckligt god kunskap om hållbar utveckling för att implementera det i undervisningen.

Men… Samtidigt anger också en majoritet av lärarna:

  • att de tycker att hållbar utveckling främst handlar om miljö- och klimatfrågor (vilket det ju inte gör: social och ekonomisk hållbarhet är lika viktiga delar som ekologisk hållbarhet)

  • att de tycker sig sakna kunskap kring hur de kan implementera hållbarhet i undervisningen, och

  • att de upplever tidsbrist som det största hindret för att fortbilda sig, planera nya lektioner, utveckla tvärvetenskapliga samarbeten, hitta samhällsaktörer som kan möta ungdomarna och ge dem en närmare verklighetsanknytning, m.m.

– Vad som huvudsakligen verkar hindra lärare från att inkludera hållbar utveckling i sin undervisning, i alla fall de lärare som svarat på enkäten, är brist på tid och resurser. Lärarna får inte tid att fortbilda sig och exempelvis Skolverket lägger i princip noll kronor på att stötta dem, säger Annika Hagberg, projektledare på, Ungdomar.se som lett arbetet med undersökningen i en intervju med tidningen Miljöaktuellt.

I rapporten [FRAM]TIDSBRIST – som lanserades på ett seminarium hos tankesmedjan Fores den 2 september 2014 – redovisar Ungdomar.se resultaten från de 25 enkätfrågorna och illustrerar med lättöverskådliga diagram och citat. Rapporten är framtagen som en del i av lärarsatsningen we_change_lärare, inom projektet we_change, och har finansierats av Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling.

Enkäten frågade undervisande gymnasielärare om deras tankar och erfarenheter kring hållbar utveckling i undervisningen. Den besvarades av över 500 gymnasielärare i 65 kommuner (cirka 2 procent av gymnasielärarkåren) med en god verklighetsspegling angående könsfördelning, ämnen lärarna undervisar i, arbetslivserfarenhet samt anställning på friskola respektive kommunal skola.

Hela rapporten går att ladda ner som pdf genom att klicka här!

För frågor om rapporten, kontakta Annika Hagberg på annika@ungdomar.se eller 073-364 00 22.

Ungdomar.se har sedan år 2000 arbetat för att skapa ett schyst samhälle där unga tas på allvar, inkluderas och får pepp och stöd i vardagen. Utöver webbsajten med 100 000 unika besökare i veckan driver Ungdomar.se även hållbarhetsprojektet we_change, vars syfte är att inspirera och hjälpa unga att skapa en mer hållbar värld, samt ungdomssysselsättningsprojektet Palla Jobba!.

I februari 2014 lanserade Ungdomar.se Kom igen! - en unik, forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk och fysisk ohälsa bland landets unga.