Cogito

Ny rapport: Gröna i regering - erfarenheter av europeiska gröna partiers regeringsmedverkan och råd till Miljöpartiet

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 11:14 CEST

I en ny rapport från tankesmedjan Cogito presenteras aktuell forskning om gröna partiers regeringsmedverkan de senaste tjugo åren. Erfarenheter och lärdomar sammanfattas i ett antal slutsatser som också har formen av råd till Miljöpartiet De gröna.

-Kräv minst fem miljöpartistiska statsråd, däribland miljöministerposten. Kampen mot miljöförstöringen är partiets ideologiska gundbult, och det vore obegripligt för väljarna om denna post inte innehas av en miljöpartist. Men erfarenheter från andra länder visar att miljöministerposten för att få effekt måste backas upp av grönt ansvar också för ett eller flera tunga strukturområden, som trafik, näringspolitik eller jord- och skogsbruk, säger Per Gahrton, ordförande för Cogito.

Avsikten är ett rapporten ska ha relevans inför den eventuella svenska debuten för ett grönt parti i regeringsställning efter valet den 19 september.

-Det råder en kunskapsbrist i den svenska debatten om gröna partiers regeringsmedverkan internationellt. En viss medvetenhet finns om att gröna partier sitter eller har suttit i regeringen i Finland och Tyskland, men att gröna har medverkat i regeringar i sjutton länder sedan 1990 är inte lika välkänt. Många tycks ha svårt att föreställa sig gröna statsråd i Sverige, trots att det är en normal företeelse i europeisk politik, säger Per Gahrton, ordförande för Cogito.

Även om valresultatet i år skulle sätta stopp för grön regeringsmedverkan är det sannolikt en tidsfråga innan en sådan kommer till stånd, och därför bör denna rapport ha ett intresse för alla som vill öka sin kunskap om gröna partiers roll i europeisk politik.

-Sverige släpar snarast efter i en utveckling som pågått länge i Europa, och som dessutom har spritt sig till åtskilliga utomeuropeiska länder, säger Angela Aylward, redaktör för Cogito Grön Debatt.

Rapporten är skriven av Per Gahrton och Angela Aylward.
För mer information, kontakta Kristina Tysk, koordinator, Cogito: 0708-55 88 04 kristina.tysk (at) cogito.nu

Rapporten finns att ladda ner från www.cogito.nu

Den gröna tankesmedjan Cogito arbetar för att bredda och fördjupa samhällsdebatten ur ett grönt perspektiv. Vi vill lyfta fram konstruktiva idéer och konkreta exempel som visar att ett hållbart samhälle finns inom räckhåll.
Cogito arrangerar seminarier och debatter, publicerar böcker och rapporter.