Svensk Kollektivtrafik

Ny rapport: Infrastrukturen måste planeras utifrån de nya funktionella regionerna

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 17:28 CEST

Under Almedalsveckan presenterade Svensk Kollektivtrafik en ny rapport där Småland-Östergötlandsregionen används som fallstudie. Syftet med rapporten är att analysera vilka kollektivtrafikåtgärder som behöver göras för att de framtida storregionerna ska bli funktionella.

Regeringen tillsatte 2015 en utredning om ny indelning av län och landsting, där det förslag som nu lagts fram innebär sex s.k. storregioner. I rapporten analyseras hur dagens kollektivtrafik i Småland-Östergötland skiljer sig från den övergripande målbilden för en funktionell region. Där finns även rekommendationer på åtgärder. Slutsatserna i rapporten kan användas som faktaunderlag och förebild för regionbildning i hela landet.

– Infrastrukturen måste planeras utifrån de nya funktionella regionerna, säger Ulf Nilsson, ordförande för Svensk Kollektivtrafik. Rapporten visar att det finns en mängd gemensamma utmaningar bland annat trafikeringsåtgärder, prissättning och målbilder. Den belyser också kollektivtrafikens viktiga roll i den fortsatta utvecklingen av de nya regionerna.

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Lagd räls är en potential och en redan genomförd investering som skapar tillgänglighet
  • Prissättningen för dagens länsöverskridande pendling är en allvarlig barriär
  • För de största pendlingsstråken behövs bättre trafikering
  • Större regioner ger bättre påverkansmöjligheter för investeringar i infrastruktur
  • Kollektivtrafikens marknadsandel bör kunna öka och är en viktig faktor för hållbar utveckling och ekonomiskt tillväxt

Under seminariet medverkande Ulf Nilsson, ordförande Svensk Kollektivtrafik, Håkan Brynielsson, projektledare SKL, Karin Brundell-Freij, Expert WSP, Kent Johansson, vice ordförande Indelningskommittén, Ulrika Frick, ordförande Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen och Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik. De delade med sig av egna erfarenheter av regionbildning samt diskuterade och reflekterade över rapporten.

Ta del av rapporten på www.svenskkollektivtrafik.se

För mer information:
Anita Stenhardt, anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se 070-588 08 69.

Svensk Kollektivtrafiks medlemmar, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag, erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,4 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 62 procent av landets tågtrafik.