Sveriges Kommuner och Landsting

Ny rapport kompletterar bilden av vården

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 11:39 CET

SKL presenterar idag en ny rapport med uppgifter om 34 kvalitetsindikatorer som har hämtats från elva av de sammanlagt 78 nationella kvalitetsregistren inom vård- och omsorg.

Hämta högupplöst bild på Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg.

– Det finns mycket värdefull information i olika kvalitetsregister som inte kommer fram i våra vanliga Öppna jämförelser. Det är bra att vi på detta sätt kan komplettera med uppgifter som fördjupar bilden av vårdens resultat, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKL.

Kvalitetsregistren drivs med stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Syftet med denna rapport är främst att presentera kvalitetsdata som ett underlag för uppföljning snarare än att jämföra landstingen i termer av bäst-sämst. Ett viktigt arbete är att öka datakvaliteten i kvalitetsregister som speglar viktiga aspekter av vården, t.ex. vård vid hjärtsvikt, psykiska sjukdomar och KOL.

Bland informationen i den nu presenterade rapporten finns till exempel uppgifter om barnfetma, demenssjukdomar, diabetes, rättspsykiatrisk vård, ätstörningar och KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Ladda ner eller beställ rapporten: "Kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården" från SKL:s webbplats för publikationer (nytt fönster)

SKL:s arbete med Öppna jämförelser

Hämta högupplöst bild på Göran Stiernstedt

För mer information:
Katarina Wiberg Hedman, handläggare
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 75 12
katarina.wiberghedman@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l