Rektorsakademien

Ny rapport kring unga hemmasittare

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 08:20 CET

Välkomna till Rektorsakademiens frukostseminarium den 25/2 klockan 8.30-10.00.

Tillsammans med Rektorsakademien presenterar Torbjörn Skarin, utredare på Metamatrix, en helt färsk rapport kring unga som inte går i skolan. ”Unga i skolans utkant – en samhällsekonomisk analys av hemmasittare”.

I denna samhällsekonomiska analys beskrivs ett antal utmaningar för svenska kommuner och olika förslag presenteras även på insatser för att stärka arbetet med hemmasittare. Rapporten kommer att delas ut under frukostseminariet.

I samband med detta seminarium  informerar Rektorsakademien om Oneeighty, ett koncept som under två år har utvecklats för att nå unga som inte går till skolan, s.k hemmasittare. Oneeighty är en digital utvecklingsmiljö för barn och unga som av olika skäl inte går i en konventionell skola.

Målet är att skapa självförtroende och insikt hos hemmasittare kring de egna förmågorna och därmed öka möjligheterna för henne/honom att utvecklas till en positiv del av samhället.

- Det är jätteviktigt att dessa ungdomar inte faller mellan stolarna utan får kontinuerlig vuxenkontakt utanför hemmet, säger Cecilia von Schedvin, Rektorsakademien

Rektorsakademien och Oneeighty bjuder in förvaltnings- och skolchefer samt andra beslutsfattare till ett frukostseminarium kring hemmasittande elever. Vid detta tillfälle får du chansen att ta del av en ny samhällsekonomisk analys kring hemmasittande elever, vårt eget projekt Oneeighty samt även ett tillfälle att diskutera de utmaningar och möjligheter som finns kring hemmasittare tillsammans med andra kommuner.

Tid: 25/2 klockan 8.30-10.00

Plats: Sveavägen 34

Talare: Åsa Sundelin Projektledare för Oneeighty

Kontakt: Cecilia von Schedvin 0708-322951