Stockholms Musikpedagogiska Institut

NY RAPPORT: KUNSKAPER OM RÖSTEN I ARBETET MÅSTE ÖKA DÅ MÅNGA RISKERAR SKADOR PÅ JOBBET. Därför har SMI utbildningar i röst- och talpedagogik, logonomi.

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 17:44 CET

En studie beställd av Arbetsmiljöverket som publiceras inom kort visar att många svenskar riskerar skada rösten på arbetet. Särskilt utsatta är bl.a. lärare, människor som talar mycket i telefon på jobbet och de som arbetar i torra, dammiga och bullriga miljöer.

SMI har lång utbildningstradition inom röstområdet och erbjuder sedan flera år Högskoleexamen i Logonomi, en utbildning till röst- och talpedagog med estetisk inriktning. Dessutom driver SMI fristående kurser med inriktning på röst.

- Rapporten bekräftar den bild vi känner till sedan länge, att många yrkesgrupper saknar nödvändig kompetens om hur de ska använda rösten i yrket för att undvika onödigt slitage och problem, säger Margareta Thalén, utbildningsledare i Logonomi vid Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI. Med rätt kunskaper och tekniker kan man inte bara skydda rösten från skada, utan bli än mer effektiv, uttrycksfull och engagerande i sin röstanvändning i det dagliga arbetet.

Anna Sällström, skådespelare och lärare i röst, tal och muntlig kommunikation både vid SMI och Stockholms Universitet, håller med och fastställer att rösten lever farligt på lärarutbildningarna:
- Jag hoppas att denna rapport kan betyda att röstundervisningen på lärarutbildningarna får den uppmärksamhet den borde ha och att man inser vikten av att resurser läggs på att ge de blivande lärarna kunskap om röstergonomi och prosodi för att klara av sitt röstyrke.

För dem som vill arbeta med röstutveckling kan utbildning till logonom vara ett spännande alternativ. SMI erbjuder en högskoleexamen om 120 högskolepoäng på två år. Utbildningen har en estetisk inriktning och ger kompetens att arbeta med förebyggande röstvård, med muntlig kommunikation i olika former och med rösten och talet i konstnärliga sammanhang.

SMI:s fristående kurs Den levande rösten 7,5hp syftar till att öka deltagarens medvetenhet om den egna röstens möjligheter och begränsningar och att ge deltagaren redskap att utveckla en hållbar röstanvändning samt utveckla den egna röstens och kroppens uttrycksfullhet.

Beställ SMI:s Utbildningskatalog eller besöka vår hemsida www.smpi.se för mer information!

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) är som högskola ett unikt alternativ till de konstnärlig pedagogiska utbildningar som finns i Sverige. SMI är känt och respekterat för att vara aktuellt, i framkanten, nyfiket och i ständig utveckling. SMI utbildningar ger kompetens för individuell och grupp undervisning med en gedigen genrebredd där notläsning och gehörsinlärning ges lika vikt. SMI är dessutom den enda högskola i landet med utbildning till logonom, röst- och talpedagog med estetisk inriktning.

SMI erbjuder utbildningsprogram på grund- och påbyggnadsnivå samt fristående kurser och uppdragsutbildning. SMI finns Eriksbergsgatan i Stockholm, i Whitlockska skolan alldeles intill Humlegården.