Marine Stewardship Council

Ny rapport: MSC-certifiering viktig för att nå FN:s mål om hållbara hav

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 07:37 CEST

På FN:s havskonferens kommer MSC att lyftas fram som en möjlig väg att gå för att skydda våra hav. Inför konferensen släpper Marine Stewardship Council (MSC) en rapport om vilka förbättringar certifieringen av hållbara fisken bidrar till för att skydda våra marina resurser.

Resultaten lanseras lagom till FN:s Havskonferens i New York nästa vecka, vars syfte är att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14. Sverige har tillsammans med Fiji tagit initiativ till den första stora FN-konferensen för de nya globala hållbarhetsmålen. Ett mål (14.4) är att stoppa både överfiske och illegalt fiske och genom bra förvaltningsplaner återställa fiskbestånden på kortast möjliga tid. Flera svenska ministrar deltar på plats i New York.

- MSC-rapporten ger regeringar, industrin och icke-statliga organisationer ett kraftfullt verktyg för att katalysera och säkra förbättringar inom havsfiske. Ett effektivt och mätbart verktyg för att uppnå målen som fungerar, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Idag är 12 procent av den globala marina fångsten MSC-certifierad. MSC:s åtaganden är att senast år 2020 ska 20 procent av all världens vildfångade fisk och skaldjur komma från fisken som deltar i MSC-programmet och 2030 ska en tredjedel av den globala fångsten ingå i MSC-programmet. Rapporten visar på att med rätt incitament och åtgärder kan världens fisken bidra till att uppfylla FN:s utvecklingsmål 14.

Mätbara förbättringar under ytan

Rapporten visar på mer än tusen positiva förändringar som certifierade fisken gjort för att skydda fiskbestånden och marina livsmiljöer. Ett exempel är ett Grönländskt räkfiske som i brist på information om livsmiljöer på havsbottnen deltog i ett forskningsprojekt, som ledde till upptäckten av ett rikt ekosystem. Den nya informationen ledde till att marina skyddsområden skapades för att skydda viktiga koraller och svampar.

Hittills har 18 MSC-certifierade fisken ändrat både var och hur de fiskar för att minimera skador på havsbottnar för att bibehålla sin certifiering bland annat genom frivilliga stängda områden.

MSC:s rapport Global Impacts visar att:

  • 94% av de fisken som ingår i programmet har gjort minst en förbättring för att uppnå eller behålla sin MSC-certifiering.
  • 117 åtgärder från 39 fiskerier bidrog till att förbättra livsmiljöer, förvaltning och tillgång på information.
  • Totalt har MSC-certifierade fisken varit involverade i 46 nya vetenskapliga forskningsprojekt som en del av arbetet för att bättre förstå och minimera effekterna på livsmiljöer i haven.

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara yrkesfisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan.  Granskningar utförs av oberoende certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 300 fisken involverade i MSC-programmet. 1Omkring 200 av dessa är certifierade och ca 100 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. På internationell nivå är mer än 20 000  MSC-märka fisk- och skaldjursprodukter,