Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Ny rapport: Nätdrogsanvändare inte vem som helst

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 10:00 CEST

Unga som använder så kallade nätdroger är i stor utsträckning narkotikaanvändare och högkonsumenter av alkohol. Det framgår av rapporten "Ungdomar som använder nätdroger - vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger" som presenteras vid ett seminarium i Almedalen idag.

- Studien visar att den grupp som enbart använder nätdroger är liten – klart under en procent i gymnasiet och ännu mindre i årskurs 9. Nätdroger används huvudsakligen av en relativt sett belastad grupp ungdomar som använder många olika droger, säger Håkan Leifman, direktör vid CAN, i en kommentar.

Kunskapen om användning av nätdroger är låg och den här studien syftar till att beskriva unga nätdrogsanvändare genom att analysera data från CANs skolundersökningar på gymnasienivå från 2012 och 2013, sammanlagt 8000 enkäter. För att kunna beskriva vad som kännetecknar nätdrogsanvändare har jämförelser gjorts med användning av andra droger och förekomst av riskfaktorer.

Analyserna visade genomgående på mycket stora skillnader mellan de respondenter som använt nätdroger och samtliga respondenter. Exempelvis svarade 16 procent av samtliga gymnasieelever att de använt cannabis, ca en procent amfetamin och ungefär lika stor andel kokain. Motsvarande andelar bland nätdrogsanvändarna var 79 procent för cannabis och 15 procent för både amfetamin och kokain. Fyrtiofyra procent av nätdrogsanvändarna klassificerades som högkonsumenter av alkohol och 55 procent uppgav att de röker varje dag eller nästan varje dag; att jämföras med 12 respektive 14 procent bland alla svarande.

När det gäller riskfaktorer (såsom skolk, dålig kontakt med föräldrar och många vänner som röker/dricker sig berusade/använder narkotika) uppvisade nätdrogsanvändarna genomgående höga riskpoäng. Exempelvis uppgav 38 procent att de skolkar minst 2-3 gånger i månaden och 23 procent att föräldrarna tycker det är okej att man berusar sig på alkohol och/eller röker hasch/marijuana och/eller röker cigaretter. Motsvarande andelar bland alla svarande gymnasieelever var 13 respektive 8 procent.


Vad är nätdroger?

Begreppet nätdroger används både om narkotikaklassade, icke klassade substanser och substanser klassade som hälsofarlig vara och som saluförs via Internet. I den här undersökningen utgår vi ifrån följande frågeställning:

”Nuförtiden talas det om så kallade nätdroger (även kallade designerdroger, RC-droger, nya syntetiska droger). Har du använt någon sådan?”
Svarsalternativ: 1. Nej. 2. Ja. Spice eller liknande rökmixar. 3. Ja. Mefedron, Metedron eller liknande. 4. Ja, annan nätdrog nämligen…

I pdf-versionen av pressmeddelandet finns även tabeller. Rapporten i sin helhet kan laddas ner på www.can.se.

För mer information:

Håkan Leifman, direktör, 070-343 24 81
Clara Henriksson, utredare, 08-412 46 26

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.