Polisförbundet

Ny rapport nedbruten länsvis från Polisförbundet: Hot och våld mot poliser - ett ökande problem

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 12:09 CEST

41 procent av poliserna har blivit utsatt för hot eller våld under det senaste året. Det är en ökning med 14 procentenheter sedan den senaste kartläggningen som gjordes 2007. Det visar en undersökning* som Polisförbundet låtit göra bland 2024 poliser.

- Resultat måste tas på allvar. Våld och hot om våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

I årets undersökning har Polisförbundet också ställt frågor om den systemhotande brottsligheten. Även här finns det anledning att reagera över statistiken. Fyra procent av poliserna har blivit hotade av företrädare för den organiserade brottsligheten. En procent av poliserna har en familjmedlem som har förföljts eller kontaktas av företrädare för den organiserade brottsligheten. Men 65 procent av de hotade poliserna har inte har anmält hotet.

Enligt Jan Karlsen är det viktigt att fundera på varför poliser inte anmäler hot:

- Tycker man inte att det är någon idé att anmäla? Tar inte domstolar och åklagare hoten mot polisen och deras anhöriga så allvarligt som man borde? Oavsett vilket så är det viktigt att polismyndigheterna tar krafttag och går till botten med frågan.

Enligt Jan Karlsen finns det en extra stor anledning för Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna att skapa rutiner kring hot och våld mot poliser. I år är det meningen att en ny organisation, GOBEN, ska sjösättas. Tanken är att 200 kvalificerade utredare, spanare och analytiker ska anställas för att uteslutande arbeta mot den grova organiserade brottsligheten. Arbetet kommer att ske i nio aktionsgrupper som skapas runt om i landet:

- Priset för dessa 200 poliser får inte bli för högt. Därför är det viktigt att man redan nu tar krafttag och arbetar förebyggande. Det handlar bland annat om att minska möjligheten att kartlägga personer som arbetar inom polisen. Därmed inte sagt att alla poliser ska ha skyddad identitet, men det borde gå att sätta in åtgärder som försvårar för dem med onda avsikter.

Ladda ner rapporten med resultat länsvis på Polisförbundets webbplats www.polisforbundet.se

För ytterligare information eller kontakt med Jan Karlsen kontakta:
Anna Erhardt, pressansvarig Polisförbundet
Tfn: 0709-42 99 85
E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se


* Exquiro Market Research skickade ut en postal enkät som besvarades av 2024 poliser i slutet på 2008