Folksam

Ny rapport om 70-talisternas pensioner: 560 000 i sparkapital ger 70-talisten en hygglig pension

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:08 CET

Folksams rapport ”Halvlek för 70-talisterna” visar att dagens 70-talister har goda möjligheter att skaffa sig en rimlig och trygg pension – tvärtemot skrämselbudskapen från många banker och försäkringsbolag.

Folksams beräkningar* visar att en genomsnittlig arbetare bör ha ett sparkapital på 560 000 kronor när hon eller han går i pension för att under tio år få en ersättning som motsvarar 70 procent av slutlönen. Är man 70-talist och tjänsteman bör man spara ihop 850 000 kronor medan offentligt anställda bör lägga undan 750 000 kronor för att bibehålla en rimlig levnadsstandard.

– 70-talisterna har fortfarande god tid på sig att spara ihop detta belopp. Vilken sparform som är lämpligast måste bedömas individuellt, men väljer man en pensionsförsäkring så uppskattar vi att den genomsnittliga månadspremien blir 630 kronor för en arbetare, 800 kronor för statsanställda, 830 kronor för kommunanställda och 950 kronor för privatanställda tjänstemän, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker hos Folksam.

Olika sparbehov för olika yrkesgrupper
Rapporten visar att sparbehovet varierar mycket mellan olika yrkesgrupper, även vid lika lön. Förklaringen ligger i skillnader i tjänstepensionsavtalen, dels att prognosmodellen tar hänsyn till risken för arbetslöshet, studieavbrott, föräldraledighet och andra händelser som påverkar inkomsterna över livscykeln. För de uppskattningsvis 20 procent av 70-talisterna som saknar tjänstepension, fördubblas sparbehovet. Sen start i arbetslivet minskar också tjänstepensionen kraftigt, något som riskerar drabba kvinnor i större utsträckning än män.

Genom att aktivt välja prisvärda PPM- och tjänstepensionsfonder och spara privat i någon form, till exempel pensionssparande, fonder och boendet, finns det goda utsikter för att trygga ekonomin som pensionär. Sparkapitalet som är nödvändigt för att nå upp till en pension som motsvarar 70 procent av slutlönen under en tioårsperiod är överkomligt för de flesta löntagare. Ifall man har möjlighet att arbeta till 67 års ålder halveras sparbehovet.

Låga fondavgifter viktigt
De uppskattade sparbehoven bygger på antaganden om att prisvärda fondalternativ väljs för pensionssparandet. Idag har närmare 23 procent av fonderna i PPM-systemet en avgift på 1,6 procent eller mer. Även inom tjänstepensionssystemen återfinns fondförvaltare med motsvarande avgiftsnivåer.

– Vid en avgift på 1,6 procent eller mer försvinner minst 40 procent av pensionskapitalet till förvaltarna. De höga avgifterna skulle inte vara något problem om det fanns ett entydigt samband mellan höga avgifter och hög avkastning, men hittills har detta samband lyst med sin frånvaro, säger Håkan Svärdman.

Hela rapporten ”Halvlek för 70-talisterna” finns att ladda ner på www.folksam.se

* Pensionsprognosen för 70-talisterna är gjorda av professor Lennart Flood vid Handelshögskolan i Göteborg. Han har använt en mikrosimuleringsmodell, SESIM, ursprungligen utvecklad på Finansdepartementet. I modellen ingår 100 000 individer som motsvarar ett representativt urval av Sveriges befolkning.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01


Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se