Utbildningsdepartementet

Ny rapport om barns och föräldrars syn på ungas mediekonsumtion

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 12:14 CET

För andra gången har Medierådet genomfört studien Ungar & Medier, som presenteras idag. 2000 barn och unga mellan 9 och 16 år samt 2000 föräldrar har tillfrågats om hur de upplever medievardagen. Rapporten visar att svenska föräldrar har bra koll på sina barns mediekonsumtion, till skillnad från jämförande studier i andra länder. Men studien visar också på skillnader, framför allt kring vilket innehåll som uppfattas som skadligt.

Halvering av antalet icke-användare av Internet
Såväl barn som unga använder Internet betydligt mer än i förra årets studie, och ökningen är kraftigast bland barnen (9-12 år). Av dem är det endast 18 % som inte använder Internet mot 30 % för ett år sedan, och andelen som använder Internet dagligen har ökat från 17 % till 28 %. Bland unga (12-16 år) har den dagliga användningen ökat från 48 % till 54 %.

Fritiden domineras av annat än medier
Att träffa kompisar, göra läxor och hålla på med någon sport är fortfarande det som flest barn och unga oftast gör på fritiden. Att ägna sig åt medier - med TV i spetsen - dyker upp först efter dessa aktiviteter när barn och unga listar sina fritidssysselsättningar. Föräldrarnas bild av barnens fritid stämmer väl överens med barnens. "Föräldrarna förefaller ha en god uppfattning om hur mycket tid deras unga spenderar på medier. De verkar också ha mer regler kring medieanvändningen än förra året. Däremot tycker inte barnen att deras föräldrar pratar med dem om medieupplevelser i lika hög utsträckning som föräldrarna själva uppger. Medierådet vill verkligen uppmuntra föräldrar att göra detta", säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef på Medierådet.

Dokusåpor större favorit i pressen än bland unga
Av de TV-program som barn och unga helst ser intar dokusåporna en relativt undanskymd roll. På topp bland populära program finns Simpsons och Lost, och relationsserier som OC. Program som Big Brother och Paradise Hotel hamnar längre ned på listorna, även bland dokusåporna, som leds av Idol. "Kvällstidningarna verkar betydligt mer intresserade av Big Brother än vad ungdomarna är", konstaterar Medierådets ordförande Inger Segelström.

Föräldrar ser inte vad deras barn mår dåligt av
83 % av föräldrarna tycker att sex och porr är det mest skadliga för barn/unga, medan endast 18 % av de unga uppger att de mår dåligt av det. Barn och unga själva uppger att de mår mest dåligt av att se barn lida och må dåligt (61 %). Bland föräldrarna anser också 67 % att spelat våld i t.ex. TV-serier är skadligt, medan endast 14 % av barn/unga tycker att de mår dåligt av det. De upplever det verkliga våldet i t.ex. nyheter som betydligt värre.


Kontakt:
Frågor om studien kan ställas till: Ann-Katrin Agebäck, kanslichef Medierådet tel.08-405 30 21, 070-657 12 98, e-post: ann-katrin.ageback@educult.ministry.se.
Rapporten Ungar & Medier 2006 kan laddas ned eller beställas via www.medieradet.se.