Djurens Rätt

Ny rapport om de djurförsöksetiska nämnderna - endast ett av hundra djurförsök avslås

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 07:48 CEST

För 30 år sedan startades de djurförsöksetiska nämnderna med ambitionen att begränsa och kontrollera plågsamma djurförsök. De fungerar inte som avsett, visar Djurens Rätts nya rapport Etisk prövning - nästan alla djurförsök godkänns.

Hundar tvångsmatas med substanser så de får kramper och blir allvarligt sjuka. Djur utsätts för tobaksrök för att bevisa att rökning är farligt för gravida. Råttor görs törstiga och får elektriska stötar när de försöker dricka. Syftet är att undersöka impulskontroll. De djurförsöksetiska nämnderna godkänner 99 av 100 ansökningar, bland annat de som nämnts här.

- De djurförsöksetiska nämnderna var ett steg framåt för djuren, men inte alls så stort som det var avsett. Min rapport visar att de inte fungerar och Djurens Rätt har viktiga krav på förbättringar, säger Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor i Djurens Rätt.

- Myndighetsorganisationen för prövningen är densamma som då nämnderna infördes. De har inte handläggare till hjälp och inte heller tillgång till den kompetens som behövs för prövningen. Besluten kan överklagas enbart av försöksledaren. Regeringen har stoppat anställning av handläggare. Viktiga utredningar har lagts åt sidan, bland annat om överprövning av djurförsöksetiska nämnders beslut. Med nedläggning av Djurskyddsmyndigheten stoppades andra åtgärder som var på gång, säger Staffan Persson.

En nyligen genomförd enkätundersökning inom EU-länder visar på stort stöd från allmänheten gällande förbud mot plågsamma djurförsök. 84 procent vill ha bort alla djurförsök som är mycket plågsamma för djuren.*

Rapporten finns att ladda ner på www.djurensratt.se/djurförsök eller beställas på press@djurensratt.se

Presskontakt: Lise-Lott Alsenius  070-649 20 41 

Ansvarig för djurförsöksfrågor: Staffan Persson  040-93 88 83 

*Dessa siffror kommer från YouGov Plc. Totala antalet svarande var 7139 vuxna personer. Enkätundersökningen gjordes 24/2-4/3 2009 via internet. Siffrorna har anpassats till befolkningens storlek och är representativa för de undersökta länderna.