Swedish Fintech Association

Ny rapport om den svenska fintech-branschen – ”79% av fintech-bolagen upplever att förståelsen om branschen från makthavare och myndigheter är låg”

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2020 14:22 CET

Swedish Fintech Association, SweFinTech, presenterade under torsdagen ”Fintech Rapport 2020 – utmaningar och möjligheter i en ny bransch”. Rapporten pekar på tre förbättringsområden där mer behöver göras för att Sverige ska fortsätta vara en fintech-nation. Rapporten presenteras under dagen i Sveriges Riksdag och kommenterades av politiker, företagare och forskare. 

Under hösten 2019 har SweFinTech lyssnat in föreningens medlemsföretag för att få en större förståelse för branschen och för vilka utmaningar branschen står inför. Resultaten ledde fram till fintech-rapporten 2020 vars syfte är att öka kunskapen och förståelsen för branschen bland makthavare och politiker samt att ge konkreta policyförslag.

I rapporten lyfter vi fram tre områden där politiken behöver göra mer för att det ska skapas mer innovation i finansbranschen och för att svenska fintech-företag ska kunna fortsätta växa. Vi kallar dessa områden för kompetensförsörjning, global konkurrenskraft och samarbete och förståelse. Dessa delar är nycklarna för att stärka förutsättningarna för svenska fintech-företag.

Kompetensförsörjning
96% av våra medlemsbolag behöver rekrytera
personal under 2020, men det kan vara en prövning
att hitta rätt typ kompetens – främst utvecklare.

Global konkurrenskraft
Fintech är en tech-intensiv och internationell
bransch där konkurrenterna många gånger finns
globalt. Svensk lagstiftning behöver
möjliggöra för svenska bolag att vara konkurrenskraftiga internationellt.

Samarbete och förståelse
Fintech består av många bolag som besitter nya innovationer och affärsmodeller. Vi ser ett ökat behov av kunskap om dessa och mer samarbete myndigheter emellan men också mellan privat och offentlig sektor.

”Om Sverige ska ha en världsledande fintech-bransch behöver myndigheter och beslutsfattare sätta sig in i, förstå och understödja fintech-bolagens affärsmodeller. Vi välkomnar dialog med politiker och beslutsfattare och dagens seminarium i Riksdagen är en viktig del i vårt fortsatta arbete ”
Erika Eliasson, ordförande Swedish FinTech Association

​Läs hela rapporten på vår hemsida: 
https://www.swefintech.se/fintech-report-2020

Presskontakt:

Louise Grabo, Generalsekreterare, 073–3907663, louise.grabo@swefintech.se

Om SweFinTech:
Swedish Fintech Association grundades 2017 och är ett branschförbund för svenska fintech-företag med syfte att samla branschen för att tala med en röst gentemot myndigheter och beslutsfattare. Föreningen har 60 medlemsföretag inom segmenten betalningar, lån, sparande, investeringar, molntjänster och blockchain.

SweFinTech är en branschorganisation för svenska Fintech-företag. Vi arbetar för att stärka det svenska fintech-communityt.