Länsstyrelsen i Uppsala län

Ny rapport om djurförbud i länet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 14:52 CEST

Presskontakter: Leena Marandi mobil: 070-5922452Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner genomfört en undersökning av hur kontrollen av djurförbud fungerat.

Med stöd av djurskyddslagstiftningen är det möjligt att utfärda djurförbud till personer som inte ger sitt djur tillräcklig vård och tillsyn eller som misshandlar det. Kommunerna är skyldiga att kontrollera att djurförbudet efterlevs. Det bör enligt Djurskyddsmyndighetens rekommendationer göras en gång per år. Om djurförbudet överträds beslutar i regel länsstyrelsen att djuret ska omhändertas.


Under det senaste 10-15 åren har 65 djurägare i länet fått djurförbud. I Uppsala är det 16 djurägare, Enköping 14, Östhammar 13 och Tierp 6. I Håbo och Älvkarleby fanns inga djurförbud. Heby och Knivsta kommuner ingår inte i undersökningen.


Undersökningen visar att flera personer bröt mot förbudet att hålla djur.


- Eftersom bara 2/3 av personerna med aktuellt djurförbud har kontrollerats kan siffran dock i verkligen vara högre, påpekar Birgitta Larsson, bitr. länsveterinär vid Länsstyrelsen i Uppsala och den som ledde undersökningen.


- Vår undersökning visar på skillnader mellan kommuner när det gäller kontrollen av djurförbud. Den pekar på vikten av att dessa kontrollen genomförs och att det görs regelbundet!


För ytterligare information, se bif. rapport samt kontakta:

Bitr. länsveterinär Birgitta Larsson, tfn 018- 19 52 90, mobil 070-593 23 95.