Norrköpings kommun

Ny rapport om idrottslivet i Norrköping

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 16:32 CEST

En helt färsk rapport om idrottslivet i Norrköping har tagits fram på uppdrag av Norrköpings kommun. Rapportens resultat är ett av underlagen inför framtida kommunala satsningar på Norrköpings sport- och idrottsanläggningar.

En helt ny rapport om Norrköpings kommuns satsningar på idrotten har nu tagits fram av den externa utredaren Utvärderingsringen. Frågeställningen har varit - hur används de kommunala resurserna?

- Rapporten är ett bra underlag för vårt fortsatta arbete med att komma fram till vad som behöver göras kring idrottsanläggningar i Norrköping. Kultur- och fritidskontoret ska nu analysera de slutsatser, som finns i rapporten och komma tillbaka med skarpa förslag, säger Olle Vikmång (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Underlaget ger en fördjupad kunskap om idrottsverksamheten i kommunen. Några av de punkter rapporten belyser är idrottsanläggningar och lokaler samt idrottsföreningarnas verksamhet.

(Rapporten bifogas)

Upplysningar:

Upplysning: Olle Vikmång (S)
Titel: Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Telefon: 011-28 59 51, 070-687 15 38

Upplysningar: Elsmari Julin
Titel: Kultur- och fritidschef
Telefon: 011 - 15 29 26, 0705 - 23 72 57

____________________________________________________________________________

Avsändare: Louise Flygt

Telefon: 011-15 11 94

Kommunikationsdirektör