Testforsok

Ny rapport om Kinas relationer med Afrika ur ett handelsperspektiv

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 10:12 CEST

Kommerskollegium har i en rapport kartlagt Kinas ekonomiska engagemang i Afrika. Syftet med rapporten är att belysa senare års höga handelstillväxt mellan Kina och Afrika. I rapporten konstateras det bland annat att Kina säkrar marknadsandelar och naturresurser i Afrika delvis med hjälp av statligt stöd och bistånd. Analysen visar på både positiva och negativa effekter för de afrikanska ekonomierna.

Mellan 1997 och 2006 steg Kinas andel av Afrikas totala handel från 2,3 till 8,3 procent. Samtidigt sjönk EU:s andel från 50,2 till 39,8 procent. Denna utveckling tillskrivs till stor del den mycket starka ökningen i kinesisk efterfrågan på naturresurser, i synnerhet på bränslen och metaller. Kinas oljeimport kommer idag till 30 procent från Afrika, och Angola är det land som exporterar mest olja till Kina. Handeln mellan Kina och Afrika utgör fortfarande en liten andel av Kinas totala handel (3,8 procent av Kinas totala import år 2007).

Denna utveckling har medfört ökade exportintäkter och bidragit till hög ekonomisk tillväxt i många afrikanska länder. Men handeln mellan Kina och Afrika följer ett traditionellt mönster - Kina importerar främst afrikanska råvaror medan den kinesiska exporten till Afrika består av varor av högre förädlingsgrad. De afrikanska ländernas starka beroende av export av ett fåtal råvaror utgör en risk för dessa ekonomier, eftersom förändringar i
världsmarknadspriserna på dessa varor kan få väldigt stora effekter. Även under perioder med höga råvarupriser kan detta beroende få negativa konsekvenser, eftersom landets valuta ofta stiger i värde, vilket får till följd att andra exportsektorers konkurrenskraft minskar. Detta försvårar utvecklingen av dessa länders ekonomier mot en varierad och industribaserad produktion.

Kina har i flera fall fått tillgång till strategiskt viktiga resurser i Afrika genom att erbjuda en kombination av investeringar och biståndsfinansierade infrastrukturprojekt . Dessa paketlösningar ses som mycket attraktiva i många afrikanska länder, där bristande infrastruktur utgör ett allvarligt hinder för ekonomisk utveckling. Kinas Afrikapolitik medför därför inte bara att statligt stödda kinesiska företag effektivt kan konkurrera med företag från andra länder, det leder i vissa fall också till att investeringar görs i projekt som av andra företag ses som för riskabla.

Frågor om rapporten besvaras av Sascha Sohlman, 08-690 49 45, 073-424 49 45 eller sascha.sohlman@kommers.se
Ingrid Lindeberg
Pressekreterare/Ämnesråd
Kommerskollegium
E-mail: ingrid.lindeberg@kommers.se
Telefon: 08-690 48 66. Mobil: 073-424 48 66
Fax: 08-690 48 10
Besöksadress: Drottninggatan 89, Stockholm
Postadress: Box 6803, 113 86 STOCKHOLM